• Starostlivosť o územie v správe Národného parku Poloniny
  • Obnova tradičných architektonických prvkov a rekonštrukcia terénnej stanice
  • Rekonštrukcia horskej chaty a doplnenie mobiliáru na lokalite Grófske chyžky
  • Projektová dokumentácia: Udržiavacie a rekonštrukčné práce – Terénna stanica Osadné
  • Projektová dokumentácia: Zníženie energetickej náročnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Informačné stredisko Nová Sedlica