Začala sa kampaň Ideathonu "Poloniny na túre"

Národný park Poloniny odštartoval kampaň novej aktivity v rámci rodiacej sa spolupráce s Univerzitným vedeckým parkom Technicom Technickej univerzity v Košiciach . Prečítajte si informácie o čoskoro začínajúcej súťaži a o podujatí pripravovanom v Košiciach, sledujte pribúdajúce novinky a aktuálne informácie. Dajte vedieť o parku a o tejto aktivite svojim známym a priateľom. Povzbuďte svojich učiteľov, aby sa do kampane zapojila i vaša škola. Pekná odmena napokon nečaká len jednotlivcov, ale aj pedagógov víťaznej školy! Bližšie informácie sa dozviete kliknutím na nasledujúcu upútavku....

Národný park Poloniny

Poloniny sú najvýchodnejším slovenským národným parkom. Miestom, ktoré spája slovenskú, poľskú a ukrajinskú hranicu je Kremenec – najvyšší bod národného parku (1 210 m n.m.). Názov územia je odvodený od typického fenoménu Východných Karpát, kvetnatých horských lúk nad hornou hranicou lesa - polonín. V súčasnosti je to jediné územie na Slovensku, kde žije voľne žijúca populácia zubra hrivnatého.

4. decembra 2023

Hľadáme Sedem divov Polonín – Hlasovanie

Dňa 4.12.2023 sme spustili na našom facebookovom profile hlasovanie s názvom: “Hľadáme Sedem divov Polonín“– sedem najkrajších a najzaujímavejších miest, […]
9. novembra 2023

Lúka Medovej baby – atraktívnejšia a lákavejšia

Na známej lokalite Lúka Medovej baby pri Novej Sedlici pribudne nová turistická infraštruktúra. Bude tvorená dreveným altánkom v tvare tzv. […]
29. septembra 2023

Vyhodnotenie konzultácií projektu BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na procese prípravy a tvorby projektu: BIEŠČADY A POLONINY BEZ BARIÉR. V priloženom súbore je zhrnutie  […]

Užitočné informácie

Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112.
Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.
Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke sopsr
Čo robiť keď stretnem medveďa
Najlepšia je prevencia. Vyhýbajte sa pohybu po území v súmračných hodinách večer a nad ránom, kedy je aktivita medveďa najväčšia. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch, upozorňujte na svoju prítomnosť, ale bez zbytočného hluku. Postačuje sem tam odkašľať, alebo si pospevovať, prípadne ak nie ste sami, môžete viesť tichý rozhovor. Vyhýbajte sa húštinám, či uhynutým zvieratám. Psa je nutné viesť na vôdzke.
Môžem klásť oheň v NP?
V zmysle návštevného poradku je možné za hranicami zastavaného územia obcí zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách (ak to iné právne predpisy neupravujú inak, napríklad v prípade zvýšeného rizika vzniku požiarov a pod.)
Môžem ísť so psom do NP?
Je to možné, ale pes musí byť v zmysle návštevného poradku na vôdzke.