Cyklotrasy

  • Karpatská cyklomagistrála (červená) – karpatská cyklomagistrála začína v Prešove a prechádza Slovenskom, Poľskom, Ukrajinou, Rumunskom a Maďarskom. V regióne Sniny začína v Hostoviciach a cez Pčolinné vedie na Sninské Rybníky pri Snine. Zo Sninských Rybníkov pokračuje po trase bývalej lesnej úzkokoľajky v pohorí Vihorlat cez obce Strihovec a Dúbrava do Uble, kde cez hraničný priechod pokračuje na Ukrajinu.
  • Ruské – Smrekovica – Topoľa, rázcestie
  • Ulič – Ruská Volova – Kalná Roztoka – Stakčín
  • Ruské – Ruské sedlo

Nová cyklotrasa

  • Cykloturistická trasa Nová Sedlica – lesný sklad 17, č. trasy 8945 (Nová Sedlica – Zboj), farba žltá, dĺžka 7,0 km, vhodnosť na bicykle MTB, náročnosť – REKREA, správca AEVIS n.o.