Informácie a prehľady o evidencii objemu a druhu vyťaženej drevnej hmoty a jej predaja, prepravy a súvisiace doklady za Správu Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne ako správcu a obhospodarovateľa lesa sú verejnosti prístupné na nasledujúcom odkaze:

DrevoPortál – Predaj dreva

Tieto funkcionality umožňuje a poskytuje softvér WebLES 3 od firmy Foresta SK, a.s.  – systém na komplexnú evidenciu výrobných procesov v lesníckej prevádzke, súvisiacich prírodných procesov a stavu lesa.