Milí návštevníci!

Pozývame vás na návštevu Národného parku Poloniny. Okrem dôsledného štúdia Návštevného poriadku, by mal každý návštevník ovládať ochranársky kódex, ktorý je obsiahnutý v Desatore milovníkov prírody. Tieto jednoduché zásady a predpisy sú nadčasové a slúžia na ochranu prírody a jej obyvateľov. Ak ich budeme rešpektovať, prírode nikdy neublížime a nebudú potrebné žiadne iné zákony.

 

Desatoro milovníkov prírody

  1. Príroda je dar. Poznávaj ju a chráň!
  2. Prírody sa dotýkaj iba srdcom!
  3. Ani živú, ani neživú prírodu nenič!
  4. Buď priateľom všetkých rastlín a zvierat.
  5. Kráčaj len po vyznačených chodníkoch!
  6. Kráčaj vždy v tichosti a nenápadne!
  7. Rozkladaj oheň a utábor sa len na vyhradených miestach!
  8. Nezabudni, že bez vody niet života. Neznečisťuj ju!
  9. Odpadky prírode ubližujú. Nenechávaj ich tam!
  10. Vždy pamätaj, že príroda bez človeka prežije. Ale človek bez prírody nie.

 

Pracovníci Správy NP Poloniny ti ďakujú,

že aj ty pomáhaš chrániť našu prírodu.

 

 

Nech Vás na potulkách Poloninami sprevádza ich odveký ochranca Ded Beskyd!