• GOV4PeaCE – Multidimenzionálny a medziteritoriálny model riadenia na aktiváciu dedičstva prvej svetovej vojny na podporu trvalo udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja vzdialených území strednej Európy