• Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku
  • Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny