Bieščadský národný park v Poľsku, spoločne s Národným parkom Poloniny na Slovensku, vypracovali vzdelávaciu ponuku pre návštevníkov tejto časti Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Jej cieľom je predstaviť prírodné a kultúrne hodnoty parkov rozprestierajúcich sa na obidvoch stranách hlavného hrebeňa Východných Karpát.

Oba národné parky už niekoľko rokov spolupracujú v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko, spoločne realizujú rôzne aktivity zamerané na posilnenie spolupráce v oblasti ochrany a propagácie prírodného dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí. Okrem iného boli vyznačené dve cezhraničné turistické náučné chodníky Veľká Ravka – Kremenec – Nová Sedlica a Wetlina – Riaba Skala – Runina. Pre Slovákov je však oblasť na poľskej strane málo známa a naopak – málo ľudí z Poľska sa rozhodne prejsť na slovenskú stranu. Trasy vyznačené pred niekoľkými rokmi bolo potrebné zatraktívniť a prepojiť s ubytovacími možnosťami (z dôvodu veľkých vzdialeností a motivácie zdržať turistov na dlhšie). Na cezhraničnej trase bolo nedostatok vzdelávacích miest prístupných pre ľudí so zdravotným postihnutím. Preto sme spolu so Poliakmi podnikli kroky zamerané na väčšiu propagáciu a na vytvorenie novej turistickej infraštruktúry, ktorá zvýši atraktivitu týchto trás.

V rámci realizovaného mikroprojektu s názvom: „Svet prírody a kultúry Východných Karpát – spoločná propagácia – lepšia ochrana“, bola spracovaná vzdelávacia ponuka obsahujúca popis vzdelávacieho a turistického zázemia, priebehu trás, atrakcií a multimédií, ktoré približujú poznatky o prírode a pomáhajú pri plánovaní cezhraničných výletov. O obidvoch národných parkoch bol natočený aj krátky vzdelávací film v poľskej a slovenskej jazykovej mutácii. Vzdelávacia ponuka je k dispozícii na webových stránkach oboch národných parkov v záložke Edukacja http://bieszczadzki.ppn.gov.pl v Bieščadskom národnom parku a Environmentálna výchova v NP Poloniny http://nppoloniny.sopsr.sk.

Poľsko-slovenskú vzdelávaciu ponuku budú mať k dispozícii aj rodiny s deťmi a sprievodcami budú hrdinovia rozprávky pre deti– malý rys Štetinka (v logu NP Bieščady) a malý vlk Ňufáčik (v logu NP Poloniny). O ich dobrodružstvách a rastúcom priateľstve sa možno dozvedieť z ilustrovanej rozprávky v poľštine a slovenčine, ktorá je k dispozícii vo vzdelávacej ponuke na webových stránkach prihraničných národných parkov.