Film „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny – prírodné zaujímavosti a ich ochrana.“ je výsledkom spolupráce medzi slovenským a poľským národným parkom a vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020, mikroprojektu „Svet prírody a kultúry Východných Karpát – spoločná propagácia – lepšia ochrana“. Tento krátky film je pozvánkou do Národného parku Poloniny a susediaceho poľského Bieščadského národného parku, ktoré tvoria spoločne Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. 10 minútový film v slovenskej aj poľskej verzii, ktorého autorom je poľská regionálna televízia TVP Rzeszov, vábi a podnecuje na návštevu týchto prihraničných národných parkov. Prináša posolstvo, že príroda nepozná hranice a zbližuje ľudí.