• Deň Zeme

– jeden z najvýznamnejších environmentálnych sviatkov má v Poloninách svoju tradíciu. Pri jeho príležitosti S-NP Poloniny pripravuje kultúrno-výchovný program s cieľom nenásilnou formou vštepovať návštevníkom lásku a úctu k prírode, poukázať na nevšednosť a bohatstvo národného parku, na dôležitosť jeho ochrany. Každoročne sa ho zúčastňujú žiaci a pedagógovia všetkých základných škôl v sninskom regióne.

Rok 2017:

http://hmongyoutubedownload.com/video/BPxXWdGfC2k?id=BPxXWdGfC2k

Rok 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=Hi3qz-IUc9s

Rok 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=vJ6GHmNb0NQ

Rok 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=YvxQolW7jSw&feature=youtu.be

Rok 2013:

https://www.youtube.com/watch?v=G-Jkz8T0iVE&feature=youtu.be

  • Výstavy

    – patria medzi významné podujatia určené predovšetkým školákom, ktoré majú súťažný charakter. Ich výsledkom je nesmierna nápaditosť, entuziazmus a chuť tvoriť a vyhrať, ktorú je možné už niekoľko rokov obdivovať u žiakov i ich pedagógov.

Rok 2016 – Výstava Poloniny v kocke

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Jz6_SsD_Y

Rok 2016 – Výstava Strom je veľký dom

https://www.youtube.com/watch?v=itVwDwnWxY8&feature=youtu.be

Rok 2014 – Výstava Nebojme sa pralesa

https://www.youtube.com/watch?v=srY_YQFS9YI&feature=youtu.be

 

  • Oddychovo-náučný areál Dvere do Polonín

     – netradičný areál sa nachádza v spádovej obci Ulič. Jeho súčasťou sú informačné panely, zaujímavé prvky z dreva i prútia, nevšedné zákutia, v ktorých si návštevník oddýchne i získa nové informácie. Vznikol vďaka úzkej spolupráci OZ Čemerica Stakčín s obcou Ulič a Správou NP Poloniny. Jeho otvorenie sprevádzané kultúrno-zábavným programom prilákalo množstvo návštevníkov – https://www.youtube.com/watch?v=SEQYwme673s