MBR Východné Karpaty

24. septembra 2021

Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Okolo Kremenca – človek – príroda – kultúra“

Fotografická súťaž prezentujúca krásy prírody i kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia pozná mená víťazov. Vyhlásenie výsledkov i vernisáž výstavy najlepších fotografických diel sa […]
26. januára 2021

Fotoplenér a prezentačná kniha – výstupy spolupráce dvoch susediacich národných parkov

Úspešná séria spolupráce Národného parku Poloniny a Bieščadského národného parku v oblasti environmentálnej výchovy má ďalšie pokračovanie. V rámci európskeho programu Interreg Poľsko-Slovensko […]
15. apríla 2020

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty očami kamery – výzva pre kreatívnych autorov krátkych filmov

Už po druhý krát hľadáme kreatívnych autorov krátkych nápaditých filmov – spotov, ktorí očami kamery (a fotoaparátu) priblížia prírodné, kultúrne […]
13. novembra 2019

Kurz písania ikon v Stakčíne (29.11. – 1.12.2019) – pozvanie

Ikona to je krása, viera a tradícia. Ikona predstavuje teológiu v obraze, okno do nadprirodzena, videnie neviditeľného cez viditeľné, obrazom zachytené Božie […]
22. októbra 2019

XXVIII. medzinárodná konferencia Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Už po 28. krát sa stretli zástupcovia prihraničných chránených území troch krajín (Slovenska, Poľska, Ukrajiny) s cieľom zefektívniť poslanie Medzinárodnej biosférickej […]