Fotoplenér a prezentačná kniha – výstupy spolupráce dvoch susediacich národných parkov

Fotoplenér a prezentačná kniha – výstupy spolupráce dvoch susediacich národných parkov

Úspešná séria spolupráce Národného parku Poloniny a Bieščadského národného parku v oblasti environmentálnej výchovy má ďalšie pokračovanie. V rámci európskeho programu Interreg Poľsko-Slovensko sa realizuje od marca minulého roku projekt s názvom „Svet prírody a kultúry Východných Karpát – spoločná propagácia – lepšia ochrana“.  Jednou z aktivít je tvorba krátkeho dokumentu o cezhraničnom území, ktoré je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie. 10 minútový film v slovenskej aj poľskej verzii, ktorého autorom je poľská regionálna televízia TVP Rzeszov, bude lákavou pozvánkou na návštevu týchto prihraničných národných parkov.

Hlavným výstupom našej spolupráce bude prezentačná kniha o Poloninách a Bieščadách – dvoch susediacich národných parkov, ktoré hranica spája. Farebná publikácia formátu A4 ponúkne čitateľovi informácie o oboch chránených územiach, o jeho prírodných a kultúrnych hodnotách na 140 stranách. Krásu a jedinečnosť územia priblíži 250 kvalitných fotografií z dielne slovenských aj poľských fotografov. Kniha bude vydaná v troch jazykových mutáciách – slovenská, poľská a anglická verzia. Práce na nej finišujú. Veríme, že si nájde čestné miesto v knižniciach mnohých našich priaznivcov, sympatizantov, ľudí, s ktorými spolupracujeme i tými, ktorí sa tešia na potulky našou krajinou – hodnou obdivu a uznania.

Príprave a tvorbe knihy predchádzal fotografický plenér. Medzinárodné stretnutie slovenských a poľských fotografov sa uskutočnilo v jeseni minulého roka. 25 účastníkov absolvovalo 3-dňové stretnutie v Poloninách. Poľských fotografov  reprezentovali predovšetkým aktívni členovia Fotografického klubu v Poľsku, na Slovensku zástupcovia humenského fotoklubu Karpatské obzory, ale aj nadšení obdivovatelia prírody, ktorí sa jej chodníkmi túlajú s fotoaparátmi v snahe zachytiť jej atmosféru. Im ďakujeme za mnohé kvalitné „fotoúlovky“, ktoré listovanie a študovanie vznikajúcej publikácie oživia. Poľskí kolegovia na presun do Polonín využili cezhraničný turistický chodník Weľká Rawka – Kremenec – Nová Sedlica. Ich odštartovanie pochodu bolo presné – pri východe slnka už boli na karpatských hrebeňoch, aby zachytili panorámy kúpajúce sa v raných hmlách, šteklené lúčmi ranného slnka. Vyzbrojení kompletnou fototechnikou cestou zvečňovali ďalšie unikátne miesta, v Národnej prírodnej rezervácii Stužica. Slovenská partia fotografov zaznamenávala krásu a úžasnú silu, mohutnosť starých lesov v Národnej prírodnej rezervácii Rožok. V ďalších dňoch fotoplenér v sprievode pracovníkov Správy NP Poloniny (Zuzana Bartušová, Iveta Buraľová, Tomáš Didirka, Ján Lempeľ, Milan Piroš) odkrýval prírodné bohatstvo ďalších lokalít: nevšedné skoré ráno s vychádzajúcim slnkom sme si užili v Prírodnej rezervácii Udava, atmosférou slovenského dažďového pralesa za skorého daždivého rána očaril prales Havešová, vychutnávali sme si ticho a pokoj nad vodami Vodárenskej nádrže Starina pri západe slnka. A večer sme so zatajeným dychom sledovali pripravené nádherné diela – súznenie fotografií a hudby, tzv. diaporámy. A dlho diskutovali a posúvali možnosti našej ďalšej spolupráce.

Opäť sme sa uistili, že spolupráca s našimi kolegami z Bieščadského národného parku je výborná, nadštandardná a zmysluplná.

Text: Iveta Buraľová

Foto: Iveta Buraľová, Grazyna Holly

 

 

Podrobnejšie informácie o projekte:

Názov mikroprojektu: „Svet prírody a kultúry Východných Karpát – spoločná propagácia – lepšia ochrana“. 

Dohoda č .: INT / EK / KAR / 1 / III / A / 228 podpísaná 6. marca 2020.

Termíny začatia a ukončenia mikroprojektu: 01/03/2020 – 28/02/2021

Vedúci partner: Národný park Bieszczady, webová stránka: www.bdpn.pl

Partner projektu: Národný park Poloniny, webová stránka: http://nppoloniny.sopsr.sk/

Ciele projektu:

Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi pohraničnými národnými parkami a poľsko-slovenskou miestnou komunitou z pohraničnej oblasti v oblasti ochrany prírody a kultúry, ekologickej výchovy a rozvoja vzdelávacieho turizmu.

Posilnením vzájomnej spolupráce a výmenou skúseností s ostatnými spolupracujúcimi pohraničnými parkmi, spoločným vzdelávacím školením, vytvorením poľsko-slovenskej vzdelávacej záhrady „Príroda na dosah ruky“ pozdĺž cezhraničnej trasy (prispôsobenej pre ľudí so zdravotným postihnutím) a podporou cezhraničného cestovného ruchu sa zvýši úroveň udržateľného využívania kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia obyvateľmi a turistami navštevujúcimi oblasť pohraničných národných parkov.

Hlavné činnosti, ktoré sa majú realizovať:

1. Publikácie v rôznych jazykových verziách: „Národný park Bieszczadzki a Národný park Poloniny – prírodné a kultúrne osobitosti“ – jazykové verzie: poľština, slovenčina a angličtina.

2. Poľsko-slovenské fotografické workshopy s fotografickým zameraním pre ľudí zapojených do ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a environmentálnej výchovy, týkajúce sa použitia fotografie na vzdelávacie účely a propagácie v poľsko-slovenskej časti Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, s recenziou diaporám a prírodných filmov.

3. Multimediálny sprievodca „V údolí Horného Sanu“ – poľská a anglická verzia, spolu so zatraktívnením vzdelávacej ponuky s náučným chodníkom „Putovanie hviezdnou oblohou“.

4. Vzdelávacie miesto k zvláštnostiam prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenskej časti MBR Východné Karpaty, v poľštine a slovenčine.

5. Poľsko-slovenská vzdelávacia ponuka inšpirujúca k spoznávaniu divokého kráľovstva mláďatka rysa (symbol Národného parku Bieszczady) a mláďatka vlka (symbol Národného parku Poloniny).