Návštívte Poloniny s mobilnou aplikáciou „Bieszczady& MRB Karpaty Wschodnie“.

V termíne 01.06.2017 – 31.05.2018 prebiehal mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko (V-A PL-SK 2014-2020) s názvom „Navštíviť Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty – lepšie ju spoznať, viac ju chrániť“ (INT/EK/KAR/1/1/A/0052). Žiadateľom bol Bieščadsky národný park a jeho partnerom Štátna ochrana prírody SR – Správa Národného parku Poloniny. V rámci tohto projektu, ako jeden z výstupov, vznikla mobilná aplikácia „Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie”. Mobilná aplikácia je prepojená s prírodno –  kultúrnou mapou Medzinárodná biosférická rezervácia „Východné Karpaty“ s informátorom, ktoré taktiež vznikli ako výsledok tohto projektu. Aplikácia bola vyhotovená pre smartfóny s operačným systémom Android v troch jazykových verziách – slovenskej, poľskej a anglickej.

Mobilný sprievodca vás pozýva k spoznávaniu malebných zákutí územia Medzinárodnej biosférickej rezervácie (MBR)  Východné Karpaty. Nájdete tu rozsiahlu databázu prírodných a kultúrnych zaujímavostí z chránených území, ktoré tvoria MBR Východné Karpaty: Národného parku Poloniny na Slovensku, Bieščadského národného parku, Cisniansko – Wetlinského parku krajobrazoweho, Parku krajobrazoweho Doliny Sanu v Poľsku a Užanského národného parku, a tiež Nadsjanského regionálneho krajinného parku na Ukrajine. Vďaka aplikácii môžete putujúc prihraničnými územiami troch štátov, spoznávať ich históriu, a to prostredníctvom „svedkov času“ z nezvyčajných miest – svetských i sakrálnych pamiatok, cintorínov, alebo stôp dávneho osídlenia. Objavíte zákutia divokej prírody, spoznáte prírodné rezervácie a prírodné pamiatky v daných územiach. Prehliadkou encyklopédie sa zoznámite so vzácnymi, resp. charakteristickými druhmi rastlín a zvierat. Nájdete tu najdôležitejšie informácie týkajúce sa chránených území.

Uľahčením pre turistov pohybujúcich sa po území MBR Východné Karpaty je mapa so sieťou trás turistických chodníkov, ktorú možno používať v teréne v režime offline. Navyše sa v aplikácii na turistických trasách znázorňujú objekty hodné pozornosti, aplikácia sem používateľa naviguje.  Pôsobivé 360° panorámy, na ktorých sú zaznačené najdôležitejšie vrcholy a panorámy sakrálnych objektov vás lákajú navštíviť a lepšie spoznať tieto miesta. Zaujímavosťou sú taktiež 3D modely dvoch zaniknutých kultúrnych pamiatok v Poľsku – dreveného chrámu vo Wolosatom a zemianskeho dvora v Siankach. Modely si je možné prezerať bezprostredne v aplikácii, alebo ich oskenovaním z mapy, resp. informátora. Rovnako je možné si ich naskenovať z tabúľ, ktoré sú umiestnené na miestach, kde tieto objekty v minulosti stáli. Aplikáciu si je možné stiahnuť z Google Play, kde ju nájdete pod názvom „Bieszczady& MRB Karpaty Wschodnie” (stačí klik na ikonu dole), alebo tiež oskenovaním QR kódu z mapy Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

Veríme, že aplikácia bude pomocníkom jednak v teréne počas potuliek na turistických trasách, a taktiež i pri plánovaní turistických výprav do najzaujímavejších zákutí MBR Východné Karpaty. V rámci možností bude aplikácia aktualizovaná a rozširovaná o nové časti, ktoré priblížia unikátne prírodné a kultúrne hodnoty slovensko – poľsko – ukrajinského pohraničia.

Užite si návštevu územia MBR Východné Karpaty s využitím funkcií tejto novej aplikácie.