Informátor Medzinárodnej biosférickej rezervácie (MBR) Východné Karpaty je publikácia, ktorá tvorí prepojený celok s prírodno-kultúrnou mapou MBR Východné Karpaty. Zaujímavým a prehľadným spôsobom predstavuje charakteristiku chránených území na poľskej, slovenskej a ukrajinskej strane MBR VK a poskytuje o nich komplexné údaje. Obsahuje, okrem iného opisy prírodných a kultúrnych zaujímavostí, prírodných chodníkov, ako aj trás pre peších, konskú turistiku a cyklistov.

Publikáciu obohatili QR kódy vybraných atrakcií rezervácie a 3D modely neexistujúcich kultúrnych objektov, ktoré sa dajú zoskenovať prostredníctvom rovnomennej mobilnej aplikácie, ktorá je multimediálnym doplnkom prírodno-kultúrnej mapy s informátorom. Aplikáciu si je možné priamo stiahnuť z informátora zoskenovaním QR kódu alebo z obchodu Google Play. Celá publikácia, t. j. mapa s informátorom, je bezplatne dostupná účastníkom vzdelávacích aktivít uskutočňovaných parkom.

Publikácia vznikla v spolupráci poľského Bieščadského národného parku a slovenského Národného parku Poloniny v rámci mikroprojektu s názvom „Navštíviť Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty – lepšie ju spoznať, viac ju chrániť“, podporeného EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu  prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020.