V januári 2018 vydal Bieščadský národný park  prírodno-kultúrnu mapu s informátorom nazvanú Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty v troch jazykových verziách: poľskej, slovenskej a anglickej. Ide o prvý vydavateľský počin tohto druhu, ktorý zahŕňa celú trilaterálnu oblasť Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Publikácia pozostáva z mapy oblasti v mierke 1: 90 000 a informátora, obsahujúceho o. i. opisy prírodných a kultúrnych zaujímavostí, náučných chodníkov, ako aj trás pre peších, jazdcov na koňoch a cyklistov.

Publikáciu obohatili QR kódy a 3D modely neexistujúcich sakrálnych objektov, čo korešponduje s rovnomennou mobilnou aplikáciou, ktorú si je možné bezplatne stiahnuť z obchodu Google Play. Mapa s informátorom je dostupná bezplatne účastníkom vzdelávacích aktivít uskutočňovaných parkom.

Publikácia vznikla v spolupráci s Národným parkom Poloniny zo Slovenska v rámci mikroprojektu s názvom „Navštíviť Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty – lepšie ju spoznať, viac ju chrániť“, podporeného EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020.

Na stiahnutie: