Jedným z dôležitých poslaní národného parku je prebúdzať v ľuďoch emocionálny vzťah k prírode, prehlbovať úctu a ohľaduplnosť k životnému prostrediu, pocit zodpovednosti za jeho ochranu a starostlivosť. To je cieľom environmentálnej výchovy. Realizuje sa prostredníctvom výučbových programov, exkurzií, súťaží, výstav i aktivít zameraných na praktickú ochranu prírody. Mnohé z nich majú v regióne už svoje tradičné miesto a prebiehajú v priestoroch Informačného strediska Správy  NP Poloniny v Novej Sedlici. Informačné stredisko sa v Novej Sedlici nachádza na cezhraničnej náučnej turistickej trase Veľká Ravka – Kremenec – Nová Sedlica. 

Jednou z množstva aktivít cezhraničného mikroprojektu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom „Príroda v susedstve – slovensko-poľská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát“, ktorý realizoval poľský Bieščadský národný park v spolupráci so ŠOP SR – Správou NP Poloniny, bola tvorba informačných panelov v areáli infostrediska národného parku. Nové informačné panely z projektu tu slúžia na zážitkové vzdelávanie návštevníkov národného parku. Panely majú zaujímavé prevedenie a pútavou formou približujú poznatky z oblasti zoológie, či dendrológie, pričom zapájajú do poznávania všetky zmysly. Dozviete sa, čo musí drevo prežiť, aby spievalo? Prečo každá drevina vydáva iný zvuk? O tom sa môžete na vlastné uši presvedčiť, keď si zamuzicírujete na dendrofóne. Nasledujúci hravý panel je venovaný poznávaniu lesných drevín. Do akej výšky vyrastú, koľko rokov sa dožijú, ako vyzerajú ich plody a habitus? Môžete si ich ovoňať, alebo „ohmatať“ štruktúru ich dreva a kôry. Ďalší panel v podobnom dizajne zase informuje o biológii a etológii živočíchov, ako rozlíšime ich stopy, zobrazuje vzhľad ich mláďat. Pred ostatným panelom si môžete porovnať rozpätie svojich rúk s rozpätím krídiel rôznych druhov vtákov. Krídla letiaceho vtáka sa vo výške, ktorá skresľuje, nezdajú byť také mohutné, budete iste prekvapení. Tento panel môže poslúžiť i ako zaujímavá fotostena.

Panely v teréne si môžete pozrieť, ohmatať a vypočuť. Vaše zmysly dostanú zabrať. Panely, spolu s už existujúcimi informačnými prvkami v rámci turistického chodníka Pod tmavou oblohou, predstavujú skvelú učebňu školy v prírode, nielen pre pedagógov a rodičov. Ďakujeme našim kolegom – pracovníkom Bieščadského národného parku za možnosť spolupráce s nimi. Za aktivity i materiálne vybavenie, ktoré zvyšujú atraktivitu územia NP Poloniny v intenciách rozvoja mäkkého turizmu.