V dňoch 8. – 11. októbra 2020 sa v území Bieščadského národného parku a Národného parku Poloniny uskutočnil fotografický plenér pre fotografov prírody a kultúry, organizovaný s cieľom vytvoriť fotobázu na informačno-vzdelávacie účely. Plenér bol spojený s fotografickými workshopmi pre pracovníkov oboch národných parkov. Celý projekt sa realizoval v rámci mikroprojektu „Svet prírody a kultúry Východných Karpát – spoločná propagácia – lepšia ochrana“, mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/A/0228.

Na fotografickom plenéri sa počas niekoľkých dní zúčastnilo 25 ľudí vrátane členov Združenia poľských fotografov prírody, Združenia fotografov na Slovensku a zamestnancov Bieščadského národného parku a NP Poloniny.

Poľská fotografická skupina sa 8. októbra zišla na noc v Miestnej stanici ekologického  vzdelávania NP Bieszczady, odkiaľ nasledujúci deň skoro ráno vyrazila na cestu z Wyżniańskeho priesmyku do Malej a Wielkej Rawky, aby sfotila východ slnka v Bieszczadoch. Po niekoľkých hodinách práce potom prešla cez Kremenec na slovenskú stranu do NP Poloniny a po ceste fotografovala prírodnú rezerváciu Stužica, jedno z najvzácnejších chránených území na Slovensku, chrániacom jedinečné fragmenty pôvodných bukových lesov. V Novej Sedlici čakali slovenskí fotografi na poľskú skupinu spolu s hospodármi územia– zamestnancami NP Poloniny. Večerné workshopy v Stakčíne viedli členovia Združenia fotografov na Slovensku, ktorí predstavili diaporámy a prírodopisné filmy, a pracovníci NP Poloniny priblížili prírodné a kultúrne hodnoty parku.

Druhý deň plenéru na Slovensku vyplnila skorá jazda a výjazd ešte za úsvitu do rezervácie Udava pri poľsko-slovenskej hranici, kde sa chránia zachované fragmenty prírodných bukovo-jedľových lesov s mnohými starými exemplármi, najmä prekrásnymi jedľami. Fotoplenér bol spojený s workshopmi, počas ktorých profesionáli prezrádzali tajomstvá šikovného fotografovania karpatského pralesa. Popoludní bola rezervácia Gazdoráň, kde sa  chránia xerotermné lúky a bol aj západ slnka nad nádržou pitnej vody Starina. Večer sa konali workshopy a ukážky diorám organizované a vedené Združením poľských fotografov prírody.

Nasledujúci deň workshopu tvoril dopoludňajší výlet do rezervácie Havešová– miestasvetového dedičstva UNESCO, v ktorom sú chránené pôvodné bukové lesy. Majestátne (najvyššie v Európe) buky boli skvelým objektom na fotografovanie, pričom dlhotrvajúca hmla dodávala čaro. Sprievodcom slovenskými rezerváciami bol Ing. Milan Piroš – lesník, zástupca riaditeľa NP Poloniny.

Fotografický plenér sa skončil spoločným zhodnotením niekoľkodňových workshopov, výmenou dojmov a skúseností. Poľskí účastníci plenéru odišli prenocovať do Miestnej stanice environmentálnej výchovy vo Wolosatom.

Výsledkom plenéru je databáza fotografií vytvorená na informačno-vzdelávacie účely NP Bieszczady a Poloniny, ktoré už roky spolupracujú v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Pozývame vás popozerať si ju.