Pozývame vás objavovať slovensko – poľské pohraničie na turistických trasách a cezhraničných turistických náučných chodníkoch v Národnom parku Poloniny a Bieščadskom národnom parku. Hodnoty týchto vzácnych chránených území približujú dve cezhraničné trasy: Veľká Ravka – Kremenec – Nová Sedlica, ako aj Wetlina – Riaba skala – Runina, ktoré boli zriadené v roku 2013.

Informačné materiály o cezhraničných turistických náučných chodníkoch: