https://www.mediafire.com/file/55wchnd8f6iush2/Zonácia+NP+Poloniny.zip/file (zip súbor, kde sú všetky súbory pohromade a formát máp pre tlač v dvoch veľkostiach A3 a B0)

Projekt ochrany Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma – textová časť

Prílohy:

Zoznam parciel podľa katastra nehnuteľností – súpis parciel registra „C“ z evidencie katastra nehnuteľností, súpis parciel registra „E“ z evidencie katastra nehnuteľností, zoznam dotknutých listov vlastníctva, prehľad vlastníctva k parcelám registra „C“, prehľad vlastníctva k parcelám registra „E“, celková výmera – prehľad

Národný park Poloniny – zóna A, B, C:

Ochranné pásmo Národného parku Poloniny: