Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty očami kamery – výzva pre kreatívnych autorov krátkych filmov

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty očami kamery – výzva pre kreatívnych autorov krátkych filmov

Už po druhý krát hľadáme kreatívnych autorov krátkych nápaditých filmov – spotov, ktorí očami kamery (a fotoaparátu) priblížia prírodné, kultúrne i historické hodnoty územia MBR VK. Výzva je súčasťou medzinárodnej kampane #ProudToShare, do ktorej sa aktívne zapája aj Slovenská komora UNESCO v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Poslaním aktivity je prezentovať jedinečnosť a rôznorodosť biosférických rezervácií v 120 krajinách sveta, poukázať na svet, v ktorom sa prelína ochrana prírody s prítomnosťou a aktivitami človeka, ktorý je jej súčasťou.

Na území Slovenska sa nachádzajú 4 biosférické rezervácie, jednou z nich je Národný park Poloniny – Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty. Súčasťou cezhraničného chráneného územia sú tiež veľkoplošné chránené územia v susedných krajinách Poľsko a Ukrajina. O MBR Východné Karpaty čítajte na:

http://nppoloniny.sopsr.sk/mbr-vychodne-karpaty/

Minulý ročník medzinárodnej kampane priniesol Slovensku i Poloninám úspech – krátky film o MBR Východné Karpaty z dielne šikovného a nápaditého autora Roba Karoviča sa dostal medzi 20 najúspešnejších spotov, ktoré boli prezentované v júli 2018 v New Yorku v rámci kongresu „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018“, tiež na rôznych podujatiach svetového formátu.

Ak si chcete oživiť spomienku, prípadne sa inšpirovať, ponúkame link na dokument o MBR Východné Karpaty:

https://www.youtube.com/watch?v=XxkfLjHnn5E&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t&index=26

Link na ďalšie víťazné dokumenty o biosférických rezerváciách:

https://www.youtube.com/watch?v=TgmKXtoUQB8&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t&index=2

Veríme, že po nedávnom úspechu sa dostaví ďalší, a v našej video kartotéke pribudne nový dokument – výstižný, nápaditý, kreatívny a inšpiratívny – pre náš kraj, slovenskú krajinu i svet. Cieľom je vytvoriť krátky 1 minútový film pútavo prezentujúci územie Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, ktorého súčasťou je Národný park Poloniny.

Spracovaný spot je potrebné zaslať do 15. 5. 2020 na DVD na adresu:

Správa NP Poloniny, Ulica mieru 193, 067 61  Stakčín.

Na Vaše otázky Vám odpovieme prostredníctvom fb Messenger link: m.me/NarodnyParkPoloniny,

alebo na t. č.: Iveta Buraľová,  0907 320059.

Výzva #ProudToShare 2020

Prílohy k výzve:

Registračný formulár #ProudToShare 2020

Súhlas o použití autorských práv

ib

Foto: Marek Staško