Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Okolo Kremenca – človek – príroda – kultúra“

Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Okolo Kremenca – človek – príroda – kultúra“

Fotografická súťaž prezentujúca krásy prírody i kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia pozná mená víťazov. Vyhlásenie výsledkov i vernisáž výstavy najlepších fotografických diel sa konali na pôde Terénnej edukačnej stanice v poľskom Wolosatom v tretiu septembrovú sobotu.

Súťaž bola určená širokej verejnosti od 16 rokov s podmienkou, že fotografie musia byť zhotovené na území Národného parku Poloniny alebo Bieščadského národného parku.

O víťazných prácach rozhodla odborná porota v tomto zložení:

Katarzyna Gubrynowicz – fotograf prírody (Poľsko)

Grzegorz Leśniewski –  fotograf prírody (Poľsko)

Peter Filakovský – fotograf prírody (Slovensko)

Iveta Buraľová – Národný park Poloniny (Slovensko)

Cezary Ćwikowski – Bieščadský národný park, fotograf prírody (Poľsko)

Porota rozhodla takto:

Ocenení:

 1. miesto: Adrian Czech: Letné hmly (Poľsko)
 2. miesto: Marek Bednarz: Zjesenieva sa (Poľsko)
 3. miesto: Tibor Pavlisko: Zubor v zime (Slovensko)

Čestné uznanie:

 • Slavomír Gajdoš: Biela tma (Slovensko)
 • Jerzy Łaźniewski: Bukowe Berdo (Poľsko)

 

Na výstavu bolo vybraných 12 fotografických diel:

 1. Joanna Bród: Bieščadský les (Poľsko)
 2. Marek Bednarz: V hmle (Poľsko)
 3. Piotr Lisowski: Záveje (Poľsko)
 4. Marcin Bawiec: Čaro hmiel (Poľsko)
 5. Marcin Bawiec: Svetlotieň (Poľsko)
 6. Mirosław Pruchnicki: Carynska v zime (Poľsko)
 7. Slavomír Gajdoš: Posledné svetlo (Slovensko)
 8. Przemysław Jośko: Nekonečné Bieščady (Poľsko)
 9. Przemysław Jośko: Spokojná staroba (Poľsko)
 10. Tibor Pavlisko: Jelenia ruja (Slovensko)
 11. Wiesław Kościukiewicz: Čaro bieščadskej noci (Poľsko)
 12. Michał Zawisza: Svetlotieň (Poľsko)

 

 

Srdečne gratulujeme víťazom a oceneným slovenským i poľským fotografom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť, ktorí sa prírodou túlajú s doširoka otvorenými očami a sprístupňujú nám jej krásy zachytené fotoobjektívom. Slovenských súťažiacich reprezentovali dvaja mladí fotografi: Tibor Pavlisko a Slavomír Gajdoš – obaja veľmi úspešne.

 

Fotografická súťaž bola realizovaná v rámci poľsko-slovenského mikroprojektu „Pri prameniskách riek slovensko-poľského pohraničia – človek, príroda a kultúra“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Spracovala: Mgr. Iveta Buraľová