22. marec – Svetový deň vody

Voda a jej podoby, jej význam v prírode a dôležitosť jej ochrany, svet vodných živočíchov – to bola hlavná téma dvojdňových aktivít pripravených pri príležitosti Svetového dňa vody. Tohtoročný sviatok sa niesol v znamení hesla Príroda pre vodu. Ponuku nášho programu prijali deti v sprievode učiteliek z Materskej školy v Stakčíne. Spoločná beseda bola doplnená o hravé aktivity a ukážky prírodnín. Najmenší účastníci sa potešili vytvoreným vodným kvapkám. Súčasťou štvrtkového doobedňajšieho programu bola prehliadka areálu Správy NP Poloniny s výkladom pri informačných paneloch. Rozhodne najviac ich zaujala sova dlhochvostá – naša „pacientka“, ktorá sa práve v týchto dňoch rehabilitovala v chovnej stanici.
V piatok sme si sviatok vody pripomenuli spolu so školákmi na Základnej škole v Kolonici. Prezentácia bola doplnená o ekohry a súťažné aktivity. Hravo sme sa oboznámili s vývinom obojživelníkov, určovali sme prírodniny a hľadali ich súvislosť s vodou. Diskutovali sme o tom, čo sa vodným kvapkám páči a nepáči, ako môžeme vodou šetriť doma i v škole.

ib