2. február 2018 – Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí – jeden z významných environmentálnych sviatkov. Pripomína nám nezastupiteľnú funkciu všetkých biotopov, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody (močiare, slatiny, rašeliniská, prírodné či vodné plochy, trvalé alebo dočasné). Slávi sa od roku 1997, 2. februára, v deň, kedy bol prijatý Dohovor o mokradiach známy ako Ramsarský dohovor. Podpísaný bol v roku 1971 v iránskom meste Ramsar, do platnosti vstúpil v roku 1975. Slovenská republika k Ramsarskému dohovoru pristúpila v rámci bývalého Česko-Slovenska v roku 1990. Záväzky, ktoré na seba prevzala, plní od 1. januára 1993.

Tento rok sa Svetový deň mokradí nesie v znamení témy: Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest. V mestách plnia dôležitú funkciu: znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky, zvlhčujú vzduch, poskytujú priestor na rekreáciu, sú zdrojom živobytia.

V Poloninách sme si tento environmentálny sviatok pripomenuli na dvoch základných školách – ZŠ s MŠ Stakčín a ZŠ Komenského Snina. Počas prezentácie, v ktorej sme spoločne objavovali typických zástupcov rastlinného i živočíšneho sveta mokradí, sme plnili pripravené úlohy, šifrovačky, tajničky a spoznávali prírodniny. Záver stretnutia patril živej diskusii. Žiaci 1., 2. a 5. ročníkov milo prekvapili záujmom i množstvom zážitkov z potuliek prírodou.

Autor: Mgr. Iveta Buraľová