Čarovný svet motýľov – okresná literárno-výtvarná súťaž

Medzi tradičné environmentálne podujatia Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Poloniny patria tematické literárno-výtvarné súťaže. Ich cieľom je prostredníctvom vlastnej tvorivosti prehĺbiť u žiakov konkrétne informácie týkajúce sa prírody, upevniť ich pozitívny vzťah k vlastnej krajine, lepšie ju spoznať, pochopiť. V tomto roku je súťaž zameraná na motýle – na ich svet plný farieb, tajomstiev, premien, lásky…na akýsi symbol krehkej krásy. Motýle sú určite najkrajším radom hmyzu, s dokonalou premenou, s často prekvapivým ochranným sfarbením, s výborným čuchom, ale aj s dlhým zoznamom nebezpečenstiev, ktoré na nich v ich krátkom živote číhajú. U nás, v Poloninách, je známych viac ako 900 motýlích druhov. Tak poďme ich život lepšie spoznať, obdivovať a predstaviť – prostredníctvom básní, poviedok, esejí, výtvarných diel rôznej techniky.

Milí pedagógovia, žiaci,

budeme veľmi radi, ak sa do súťažného podujatia aktívne zapojíte. Súťaž je okresná. Práce budú hodnotené v 4 kategóriách (výtvarná, literárna časť, I. a II. stupeň ZŠ, vrátane gymnázií). Termín uzávierky súťaže je 18. marec 2020. Práce je potrebné odovzdať na Správe Národného parku Poloniny v Stakčíne, prípadne v Mestskej knižnici v Snine s viditeľným označením súťaže. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších diel bude súčasťou pripravovaného kultúrno-výchovné podujatia Deň Zeme v kinosále Domu kultúry v Snine v mesiaci apríl.

Teším sa na Vaše kreatívne diela, ktoré sa stanú súčasťou pripravovanej výstavy s rovnomenným názvom Čarovný svet motýľov. Plánujeme ju zrealizovať v mesiacoch marec-apríl. O jej sprístupnení Vás budeme včas informovať. Spoločne premeníme výstavné priestory Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine na farebnú motýliu záhradu. Už teraz sa tešíme na výsledok ?.

Na Vaše nápadité diela sa tešia pracovníci S-NP Poloniny.

ib