Čistenie podkrovia od guána v chráme v obci Osadné

Čistenie podkrovia od guána v chráme v obci Osadné

Uplynulý víkend sa pracovníci Správy Národného parku Poloniny zúčastnili čistenia podkrovia od guána v Gréckokatolíckom chráme sv. Archanjela Michala v Osadnom, ktoré slúži netopierom ako letný úkryt. Čistenie organizovali členovia zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku vďaka cezhraničnému projektu BAT4MAN. Keďže Správa NP Poloniny je miestne príslušná organizácia, ktorá má v kompetencii aj voľnú krajinu v okrese Snina, oslovili nás so žiadosťou o spoluprácu.

Čistiace práce sa realizujú v zime, pretože vtedy sú podkrovia opustené a netopiere zimujú v podzemných priestoroch, či baniach. Čisteniu priestorov predchádzal letný monitoring reprodukčných kolónií a ich stavu, ktorý sa realizoval podľa starších výskytových údajov, taktiež v rámci projektu BAT4MAN. Podľa literárnych údajov zo starších výskumných prác sa v r. 2007 v Osadnom v týchto priestoroch vyskytovala reprodukčná kolónia s počtom 350 jedincov druhu netopier obyčajný (Myotis myotis). Tento údaj sa Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku podarilo minulý rok overiť, a okrem druhu Myotis myotis tu bol zaznamenaný aj výskyt druhu netopier ostrouchý (Myotis blythii).

Podkrovia sakrálnych budov – kostolov, kaštieľov, ale aj rodinných domov s obľubou využíva viacero druhov netopierov, ktoré sú pre tieto priestory bežné. Netopiere ich využívajú ako letné úkryty a slúžia im predovšetkým na reprodukciu. Sú aj druhy netopierov, ktoré zase uprednostňujú letné úkryty iného charakteru, a to v dutinách starých stromov, alebo v podzemných priestoroch (jaskyne), a pod.

Letné úkryty v podkroviach budov sú pre populácie netopierov kľúčové, pretože tu privádzajú na svet mláďatá. V priestranných podkroviach väčších budov, najmä kostolov a kaštieľov je v prípade letných úkrytov dôležitá ich vyššia teplota, dostatočné zatemnenie, bezpečie a kľud. Teplota v podkroviach býva rôzna, a tak poskytujú pestrejšie mikroklimatické podmienky. Priamo pod strechou môže byť aj o 10 °C vyššia – tam sa netopiere visia, keď je vonku chladno. V čase horúčav sa presúvajú do nižších častí podkrovia a chladia sa na kamenných múroch. Majú tu ideálne podmienky pre starostlivosť o mláďatá, ktoré v prvých dňoch života ešte nedokážu regulovať telesnú teplotu. Samice potrebujú mať pre mláďatá vysokú teplotu, aby mláďatá, keď samice odletia na lov, mohli zostať v úkryte a nezachladli.

V prípade kolónie netopierov v podkroví nastáva časom často problém s hromadiacim sa trusom. Pri niekoľko sto kusovej kolónii to môže po rokoch byť aj niekoľko ton. Nahromadený trus zapácha a je najčastejším dôvodom pre zásah správcu budovy. Zriedkavejšie dochádza aj k záletom netopierov do interiéru, prípadne znečisťovaniu interiéru. Všetky tieto problémy spojené s výskytom netopierov je možné pomerne jednoducho riešiť a zachovať tak tieto často posledné útočištia týchto vzácnych živočíchov.

Rovnako v Osadnom sa čisteniu podkrovia v gréckokatolíckom chráme podľa odhadu 30 – 40 rokov vôbec nikto nevenoval a nikto ani nevedel, že je tam takýto stav znečistenia. Preto výsledkom celodennej práce bolo takmer 40 vriec guána, ako sa netopierí trus nazýva. Netopierí trus sme z priestorov podkrovia vyzbierali a vyniesli z budovy vo vreciach. Guáno je vysoko kvalitným a hodnotným prírodným hnojivom, ktoré je možné použiť (silne zriedené) v záhrade. Vrecia získané z priestorov chrámu sa rozdelili pre miestnu komunitu a farnosť. Takýmto čistením sme ochránili nielen netopiere, ale aj budovu chrámu, ktorá je kultúrnou pamiatkou a teda našim kultúrnym dedičstvom.

Priestory boli dôkladné povysávané priemyselnými vysávačmi. Odborníci zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku často v kostolných vežiach tiež na krove stavajú „podlážky“, ktoré majú zabrániť prepadu guána do nižších priestorov veže, či priamo na kostolnú klenbu, a jednoduchšie sa čistia. V Osadnom to možné nebolo, keďže to nedovoľoval zlý fyzický stav krovnej konštrukcie, ktorej stabilita by bola ohrozená. Dĺžka obdobia, keď treba čistenie úkrytov opakovať, závisí od veľkosti kolónie, ktorá ich obýva. V Osadnom by mali mať netopiere priaznivé podmienky pre reprodukciu bez toho, aby stavbu ohrozili, nasledujúcich päť až desať rokov.

 

Kľúčové sú aj vletové otvory do podkrovia, preto je nevyhnutné ich v podkroviach zachovať. Bez nich by netopiere nevedeli využívať tieto úkryty. Typickými vletovými otvormi sú okná na veži, okienka do podkrovia, strešné svetlíky a rôzne vetracie otvory v streche. Niektorým druhom stačia štrbiny medzi strechou a murivom. Napríklad ucháče dokážu preliezť aj cez žalúzie, večernice malé a pozdné sú špecialistami na štrbiny, podkováre majú však radi vletové otvory bez prekážok.

V posledných rokoch sa robia opravy a rekonštrukcie mnohých stavieb, čo je vo zvýšenej miere spojené s uzatváraním okien pletivami, ošetrovaním krovu chemikáliami, ktoré majú negatívny vplyv na netopiere, a pod. Natiahnutím pletiva na vletové otvory je znemožnené netopierom využívať úkryty v podkroviach. Členovia zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku aj v tejto záležitosti aktívne šíria osvetu  v rámci aktívnych ochranárskych opatrení, kampaní na zvýšenie povedomia verejnosti a šírením príkladov dobrej praxe pre miestne komunity.

Netopiere sú kľúčovým prvkom ekosystému, pretože sú priamo zodpovedné za kontrolu (elimináciu) poľnohospodárskych škodcov (živia sa hmyzom). Netopiere sa vďaka mýtom a poverám vytvoreným ľuďmi stávajú predmetom predsudkov. Vyhynutie čo i len jedného druhu spôsobí obrovské ekologické straty a rozsiahly kolaps ekosystému. Preto držíme netopierom a ich patrónom – Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku palce a prajeme veľa úspechov v ich záslužnej práci.

Text: Zuzana Bartušová

Foto z akcie: Denisa Löbbová

Zdroje informácií:

https://bat4man.netopiere.sk/

https://netopiere.sk/sk/page/o_nas.html