Deň otvorených dverí v MBR Východné Karpaty a NP Poloniny

Mesiac máj sa v „poloninskom“ kalendári už 16 rokov spája s podujatím, na ktorom otvárame „brány“ najvýchodnejšieho veľkoplošného chráneného územia pre malých i veľkých obdivovateľov prírody a priaznivcov NP Poloniny. Tradičné podujatie sa v tomto roku konalo v poslednú májovú nedeľu. Takmer 50 účastníkov odborným slovom sprevádzali 4 pracovníci S-NP Poloniny. Deň otvorených dverí sa konal pri príležitosti Dňa karpatských parkov (23. mája) a Európskeho dňa prírodných a národných parkov (24. mája). Spolu sa nám podarilo naplniť cieľ tohto významného environmentálneho sviatku: spojiť ľudí s ich krajinou, prepojiť prírodné dedičstvo s ich kultúrnou identitou. Celodenná exkurzia začala návštevou PR Hostovické lúky, kde sme obdivovali unikátne kosatce sibírske (Iris sibirica). Práve tu je zaznamenaný ich najmasovejší výskyt na Slovensku. Maloplošné chránené územie so IV. stupňom ochrany prírody sa rozprestiera na nive rieky Udava, severozápadne od obce Hostovice. Patrí do územnej pôsobnosti susednej CHKO Východné Karpaty. Prekrásnu, do fialova sfarbenú scenériu, je ideálne obdivovať v čase ich kvitnutia, práve v mesiacoch máj a jún. Trasa nášho spoločného „túlania sa“ pokračovala stredne náročným Medzinárodným lesníckym náučným chodníkom Udava – Solinka, ktorý začína na mieste zvanom Uhliská v k.ú. Osadné. Svoje „dvere“ nám otvorila vzácna Udava – prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1982 na výmere 52,09 ha, v roku 2005 rozšírená na 391,98 ha. V roku 2007 sa jej územie stalo súčasťou Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy (od roku 2017 Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy). Územie predstavuje mimoriadne hodnotný lesný areál s prirodzeným výskytom vzácnej jedle bielej. Lokalita je tiež ukážkou riečneho pirátstva. Súperia tu medzi sebou slovenská Udava a poľská Solinka – vody Udavy sa spätnou eróziou postupne dostávajú pod štátnu hranicu a odvádzajú vody na naše územie. Raritou slovensko-poľského pohraničia je lesná železnica – Bieščadská úzkokoľajka, ktorá bola postavená v roku 1898. Slúžila na prepravu dreva. V 70. rokoch 20. storočia sa však jej význam strácal a postupne chátrala. K jej obnove došlo v roku 1997. V súčasnosti je vyhľadávanou turistickou atrakciou. Vo svojej plnej paráde sa predviedla aj nám. V príjemnom dni nechýbalo spoločné posedenie a opekačka. Chvíľu nás sprevádzali aj ťažké daždivé mračná, ale ani tie nám dobrú náladu nepokazili. Počas sviatočnej nedele sme v prírodnom chráme symbolicky otvorili tohtoročnú turistickú sezónu v Poloninách.

ib