Deň sv. Huberta v Snine

Tradičné kultúrno-náučné podujatie pre verejnosť a zároveň priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov predstavuje Deň svätého Huberta. Tento rok sa uskutočnilo dňa 9.9.2018 v areáli kaštieľa v Snine. V regióne ho každoročne organizuje Obvodná poľovnícka komora Humenné (OPK Humenné) a Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Humenné (RgO SPZ), pričom sa jedná o akciu, ktorá zastrešuje tri okresy: Snina, Humenné a Medzilaborce.

Odkaz legendy o svätom Hubertovi, sa nesie v duchu posolstva, že zver treba nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode. Tento odkaz si účastníci osláv každoročne pripomínajú. Cieľom organizátorov je na podujatí poskytnúť poučenie i zábavu pre všetkých milovníkov kultúry, prírody i poľovníctva. Súčasťou tohoročného Dňa sv. Huberta v Snine bolo aj veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí. Podujatie bolo sprevádzané ukážkami sokoliarov s dravcami, poľovníckych signálov, ukážkami vábenia zveri, či výcviku psov a množstvom ďalších.

Obohatením pestrého a zaujímavého programu boli aj sprievodné aktivity Správy NP Poloniny, v rámci ktorých sa uskutočnilo poznávanie prírody s NP Poloniny a propagácia územia a ochrany prírody. Návštevníci všetkých vekových kategórií mohli s pracovníkmi národného parku poznávať dreviny, minerály, horninové zloženie, geologickú stavbu, stopy lesnej zveri a zástupcov hmyzu. Pre deti boli pripravené aj pohybové aktivity a kreatívna činnosť. Súčasťou osvety bol aj plagát „Les nie je smetisko“, ktorý názorne prezentoval dĺžku rozkladu odpadkov, ktoré bežne ľudia v lese ľahostajne odhodia. Veľký záujem bol o propagačné materiály územia, ktorý svedčí o záujme verejnosti o hlbšie poznávanie prírody a kultúry územia, kde žijú.

Boli to príjemne strávené chvíle, a ak podujatie inšpirovalo verejnosť vážiť si a chrániť zvieratá a prírodu, tak splnilo svoj účel. V kútiku srdca veríme, že to tak je….

admin