Ekovýchovný program Bocian

Celoslovenský Ekovýchovný program Bocian je vyhodnotený, traja vyžrebovaní víťazi sa tešia vecným cenám. Súťažná aktivita bola určená žiakom základných škôl. Program pripravila Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian. V tomto roku mal upravenú verziu, z dôvodu pandemických opatrení. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde (prílet rodičov, liahnutie mláďat, opustenie hniezda) a tie následne zhrnúť v hniezdnej karte. Tieto údaje získané od detí budú vyhodnotené garantom programu a publikované  v Informačnom spravodaji  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2020 na stránke www.bociany.sk.

V roku 2020 sa do Ekovýchovného programu BOCIAN z celého Slovenska zapojilo 10 detí, ktoré spoločne pozorovali 9 bocianích hniezd.

Zdá sa to možno málo, ale práca bola časovo veľmi náročná, vyžadovala sa samostatnosť a trpezlivosť. Pozorovania majú pritom pre ochranárov veľkú hodnotu, keďže deti zmapovali dôležité míľniky v živote bocianov. Samotné deti sa takto o živote vtákov naučili oveľa viac ako z učebníc biológie a v neposlednom rade mali v dobe pandémie príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Ako do telefónu povedal garant programu RNDr. Miroslav Fulín CSc. z účasti žiakov má obrovskú radosť a veľmi si váži, že aj v dobe pandémie a za provizórnych podmienok si našli čas venovať svoju pozornosť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Takisto ďakuje aj zanieteným učiteľom a pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, ktorí pomohli usmerniť aktivity detí.  Zároveň vyjadril nádej, že Ekovýchovný program Bocian vstúpi úspešne aj do svojho ďalšieho ročníka.

Stať sa dôsledným pozorovateľom bocianieho hniezda si vyžaduje veľa času, energie, trpezlivosti zo strany žiaka i učiteľa, samostatnosť mladého pozorovateľa i poriadnu dávku zanietenosti pedagóga. Tešíme sa tým žiakom i učiteľom, ktorí sa napriek tomu do tejto neľahkej úlohy pustili. Z 10 zapojených účastníkov 3 reprezentovali naše územie. Boli to žiaci ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou: Damián Behun, Filip MišenkoSoňa Gutterová. Tým správnym spôsobom, s nadšením, osobným príkladom a vhodnou motiváciou, ich viedla Mgr. Jana Kaščáková – učiteľka, ktorá je s prírodou zžitá, a ktorá tento vzťah s ľahkosťou prenáša na svojich mladých zverencov. Nad jej prácou sa skláňame a vyjadrujeme svoj obdiv a vďaku.

Každý z trojice si na pozorovanie zvolil „to svoje“ hniezdo. A priniesol aj našej Správe NP Poloniny zaujímavé a hodnotné údaje. Napríklad Damián okrem iného zistil, že v polovici júla boli v hniezde tri mláďatá. Pozoroval ich radosť, keď sa z lovu vrátil jeden z rodičov. Rodinka hniezdo opustila 12. augusta. Filip pozoroval hniezdo na elektrickom stĺpe. V apríli sledoval ako rodičia striedavo sedia na vajíčkach. Zaujímavé to bolo v polovici júla, keď sa mláďatká učili lietať. Rástli rýchlo. Už v polovici augusta sa úplne podobali svojim rodičom. 21.8. ostalo hniezdo prázdne. Soňka pozorovala stĺp s podložkou v školskej záhrade. Ako prvý na hniezdo priletel samec, začiatkom apríla. Mal dva týždne nato, aby opravil hniezdo. V máji sa vyliahli dve mláďatká. Žiaľ, jedno z nich bolo nájdené pod hniezdom. K takýmto situáciám na hniezdach bocianov občas dochádza a ich príčina je rôzna. Mláďa mohlo samotné vypadnúť, prípadne ho mohli vyhodiť aj rodičia, ktorí vedia „vycítiť“ že mláďa je choré, neduživé a neprežilo by.  Veľmi zábavné bolo pozorovanie jedináčika, keď sa učil lietať. Veľa krát podskakoval na okraji hniezda, vzdával to a opäť skúšal. Koncom júla mu to už išlo výborne. Trénovať musel veľa. Lebo už 19. 8. sa spolu s rodičmi vydal na ďalekú cestu.

Našim reprezentantom v celoslovenskej súťaži zo ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou ďakujeme a posielame drobné balíčky s nádejou, že potešia.

Prehľad zapojených detí

 • Emka Mišečková zo ZŠ Beňuš pozorovala hniezdo v Polomke na komíne.
 • Julka Chytilová Braňo Dominiak, žiaci  ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne spoločne sledovali hniezdo v Mojši na samostatnom stĺpe.
 • Traja žiaci zo ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Damián BehunFilip Mišenko Soňa Gutterová pozorovali tri rôzne hniezda v obci Dlhé nad Cirochou.
 • Traja žiaci zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Simon MatúškaDianka Andilová Sebastián Mezö sledovali jedno hniezdo v Lučenci a ďalšie dve v obciach Boľkovce a Uderiná.
 • Terezka Kederová zo ZŠ s MŠ Sama Vozára v Hrachove sledovala hniezdo v obci Hrachovo.

Zo zapojených detí boli vyžrebovaní traja výhercovia. Priebeh žrebovania si môžete pozrieť vo videu na našom youtube.

 1. Cena – Dianka Andilová– turistický ruksak značky Mamut – 30
 2. Cena – Julka Chytilová– športové hodinky SMART WATCH
 3. Cena – Emka Mišečková– kniha „Putovanie prírodou“

Okrem uvedených cien, každé miesto získava:

 • predplatné časopisu Vtáky od ZO SZOPK Bocian, (alebo alternatívnu náhradu vzhľadom na aktuálne problémy s vydávaním časopisu)
 • propagačné materiály SOS/Birdlife,
 • balíček propagačných materiálov ŠOP SR (ten zašleme všetkým zúčastneným deťom).

 

Hniezdne karty žiakov ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou a ich fotografie zo života bocianov na pozorovaných hniezdach

 

Text: Iveta Buraľová – Správa NP Poloniny, Gabriela Kalašová – Škola ochrany prírody, Varín

Autor titulnej fotografie: Martina Vlasáková