Európsky deň prírodných a národných parkov

Národný park Poloniny je jedným z 9 slovenských národných parkov. Tie spolu so 14 chránenými krajinnými oblasťami 1 097 maloplošnými chránenými územiami (kategória národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál a chránený krajinný prvok) tvoria Národnú sústavu chránených území na Slovensku. Celková výmera veľkoplošných chránených území je 1 102 713 ha, čo predstavuje 22,49 % z rozlohy Slovenska (vrátane ich ochranného pásma) a výmera maloplošných chránených území  je 116 144 ha, čo zaberá 2,37 % z rozlohy územia Slovenska (vrátane ich ochranného pásma). Chránené územia predstavujú najväčšie prírodné bohatstvo krajiny. Sú dôležitou skrinkou, ktorá uchováva široké spektrum vzácnych a ohrozených druhov živej i neživej prírody, ekosystémov, spletitých vzťahov. Zabezpečujú vysokú biodiverzitu našej krajiny. Vytvárajú oázy pokoja pre všetko živé, vrátane človeka.

 

 

Rozmanitá. Bohatá. Nápaditá. Dôvtipná. Hrdá. Sebestačná. Dokonale fungujúca príroda. Však len na území NP Poloniny boli zistené zaujímavé čísla: takmer 6000 druhov bezstavovcov, z toho napríklad  91 druhov mäkkýšov, 403 druhov pavúkov, 33 druhov vážok, 1472 druhov chrobákov, 819 druhov motýľov, viac ako 300 druhov stavovcov, z toho 24 druhov rýb, 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 211 druhov vtákov, 63 druhov cicavcov, viac ako 1000 druhov vyšších rastlín, približne 300 druhov húb, viac ako 100 druhov lišajníkov, viac ako 300 druhov machorastov. A to je len ten náš malý „mikrosvet“ uprostred veľkolepej rozmanitosti Zeme, ktorý v sebe zahŕňa milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov, poprepletané ekosystémy a dôležité gény, ktoré je potrebné uchovať. Každý z nich si zaslúži náš obdiv a úctu. Každý z nich má svoje opodstatnené miesto v zložitých zákonoch prírody. Spolu vytvárajú dokonale fungujúci celok. Ktorý je výsledkom dlhodobého vývoja. Kde všetko so všetkým súvisí.

 

 

Európsky deň prírodných a národných parkov bol prvý krát vyhlásený v roku 1999 organizáciou Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC).Dôvodom bola spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909. V súčasnosti má federácia takmer 450 členov z 36 krajín s približne 500 chránenými územiami. Medzi nimi je aj Slovensko a Národný park Poloniny. Vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC sa každoročne do osláv zapájajú stovky chránených území v celej Európe. Poslaním je prírodu týchto vzácnych chránených území priblížiť ľuďom, cez vlastné zážitky im umožniť nadýchať sa tej krásy a pozitívnej energie, ktoré tieto miesta vyžarujú a následne ich priviesť k láskavejšiemu, citlivejšiemu, vnímavejšiemu spôsobu života.

V Poloninách sa v tomto čase každoročne stretávame s milovníkmi prírody, nadšencami, turistami, dobrovoľnými ochranármi na podujatí nazvanom Deň otvorených dverí v Poloninách, konanom práve pri tejto príležitosti. Spolu sme prežili veľa krásnych, veselých i poučných chvíľ. Nech spomienky ožijú aj prostredníctvom našich fotopohľadníc.

V roku 2015 sme spoločne prešľapali novú sprístupnenú trasu Náučného chodníka Rožok.

 

V roku 2016 sme sa vybrali oprášiť vojnovú históriu na najvyššie položený slovenský cintorín z 1. svetovej vojny na Hodošíku.

 

Cieľom podujatia v roku 2017 bol najväčší skalný zosuv v Poloninách na slovensko-poľskej hranici – na Riabej skale (Jarabej skale).

 

PR Udava pri dedinke Osadné sme spoznávali v roku 2018.

 

V minulom roku sa k nám po návšteve jednej z najstarších poloninských národných prírodných rezervácií Rožok pridali naši vzácni a dobrí kolegovia z poľského Bieszczadzkého národného parku.

 

Tohtoročné obmedzenia súvisiace s nepríjemným vírusom nám neumožnili akciu zorganizovať. Ale už teraz sa tešíme na spoločné septembrové stretnutie. Veríme, že keď sa nám nepodarilo turistickú sezónu slávnostne otvoriť, tak ju aspoň spoločne ukončíme. Včas vás o podujatí budeme informovať.

ib