Grófske chyžky – nová turistická atrakcia otvorená

Grófske chyžky – nová turistická atrakcia otvorená

Od 1.7.2022 je verejnosti prístupný areál Grófskych chyžiek, ktorého správa prešla v apríli 2022 v rámci reformy národných parkov z rezortu pôdohospodárstva do rezortu životného prostredia pod správu Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.

Areál je udržiavaný pracovníkmi Správy NP Poloniny a v interiéri Leopoldinej poľovníckej chaty pripravila Správa NP Poloniny ako novinku pre verejnosť expozíciu venovanú pôvodným historickým vlastníkom – grófskemu rodu  Serényiovcov. Okrem vzhliadnutia expozície si môžete v areáli Grófskych chyžiek oddýchnuť, k dispozícii pre verejnosť je drevené posedenie, v priestore pri chate je možné opekať na otvorenom ohni. V chate je možné od 1.7.2022 sa aj ubytovať za podmienok uverejnených na nasledujúcom odkaze: http://nppoloniny.sopsr.sk/ubytovanie-2/

Expozícia vo vnútri chaty je obsluhovaná pracovníkmi Správy NP Poloniny, ktorí zabezpečujú aj informačné služby pre verejnosť počas turistickej sezóny.

Pozývame verejnosť zažiť Grófske chyžky tak ako ich nepoznáte, ako miesto dýchajúce nielen peknou prírodou, ale aj zaujímavou históriou.

Grófske chyžky sa nachádzajú sa v hornej časti doliny Zbojského potoka, ktorý pramení pod Jarabou (Riabou) skalou. Dolina Zbojského potoka predstavuje najdlhšiu a najkrajšiu dolinu v Národnom parku Poloniny. Zo severu je ohraničená hlavným karpatským hrebeňom a najvyšším vrchom Ďurkovec (1189 m. n.m), ktorý je tretím najvyšším vrchom v NP Poloniny. Zaujímavý je tiež vrch Jarabá (Riaba) skala (1162 m n. m.), ktorej časť vrchu bola v minulosti odtrhnutá zosuvom. Jedná sa o najväčší zosuv v slovenskej časti Karpát, ku ktorému došlo pred 10 tisíc rokmi. Svahy Jarabej (Riabej) skaly s priľahlými lesmi boli v roku 1964 vyhlásené za chránené územie. Ide o prvé chránené územie v NP Poloniny a zároveň najkrajšiu vyhliadku v NP Poloniny. Grófske chyžky sa nachádzajú v nadmorskej výške 590 m n. m..

Areál Grófske chyžky bol súčasťou veľkostatku Dúbrava – Zboj, ktorý v roku 1846 kúpil knieža Lajoš Lobkowitz od grófa Ferenca Nadásydyho s poľovníckym kaštieľom v obci Dúbrava z roku 1763. Pozostával z 78,5 km2 lesnej pôdy, z toho dúbravsky celok tvorilo 23,6 km2 a zbojský celok 54,9 km2 lesnej pôdy.  Posledným vlastníkom veľkostatku bol gróf Rudolf Serényi. V roku 1946 bol veľkostatok zoštátnený.

Areál Grófskych chyžiek predstavujú:

  • Leopoldina poľovnícka chata
  • Rybník na Mlákach
  • Lúka Medovej baby

Leopoldina poľovnícka chata bola pomenovaná po grófke Leopoldine  Serényi de Kis-Serényi, rodenej Harrach a na týchto miestach stála už r. 1908, pričom bola takto označovaná na neskorších mapách.  Pri nej sa nachádzal drevený dom pre personál. Celý areál dostal pomenovanie Grófske chyžky. Po druhej svetovej vojne bola chata údajne rozobratá vojakmi československej armády. Na jej mieste bola v roku 1955 postavená nová drevená chata. Táto chata bola zničená požiarom v roku 1996. O rok neskôr namiesto nej bola postavená terajšia murovaná chata. Vzhľadom ku skutočnosti, že v minulosti za socializmu sa tu nachádzal tzv. vyhradený ministersky revír ministerstva pôdohospodárstva, chata sa zvykla nazývať „ministerskou“ chatou. Prechodom jej vlastníctva z rezortu pôdohospodárstva pod Správu Národného parku Poloniny v apríli 2022 bola tejto chate a tomuto miestu vrátený prvotný názov – Leopoldina poľovnícka chata.

Pre návštevníkov je prístupná časť chaty s expozíciou, ktorá je venovaná rodu Serényiovcov, ktorý boli vlastníkmi tunajších lesov do roku 1946. Serényiovci boli uhorským šľachtickým rodom sídliacim od 17. storočia na Morave a v Čechách, a to hlavne v moravskej Lomnici a v Miloticiach. Patrí im aj zásluha o začiatok slávy kúpeľov Luhačovice, ktoré vlastnili od roku 1629 až do roku 1945. Najznámejší je prameň Vincentka, ktorý je pomenovaný po jednom z členov rodiny.

Zaujímavosťou v interiéri Leopoldinej poľovníckej chaty je drevený vyrezávaný stôl – „kazka“ , čo v miestnom rusínskom nárečí je označenie pre rozprávku. Je na ňom vyrezaný príbeh lesníka a medveďa.

Hoci nevieme potvrdiť či na tomto stole, ale pravdepodobne na tejto lokalite posledný vlastník veľkostatku gróf Rudolf Serény, ktorý bol vášnivým kartárom prehral susednú dolinu Stužicu. V jednom kartovom súboji sa stretol so správcom lesnej správy Žornava Jozefom Wappelom, do kartárskeho súboja údajne dolinu Stužickej rieky, ktorú v minulosti získali tunajší gazdovia do chotára obce Nová Sedlica. Tento súboj prehral.  Hoci nevieme, či sa tento príbeh zakladá na pravde, skutočnosťou však je, že Lesná správa Žornava z tejto doliny vyťažila drevo na výmere 100 ha z celkových 760 ha.

Rybník na Mlákach

Bol vybudovaný na prítoku Zbojského potoka v roku 1966, pri ňom sa nachádza kamenný pomník od miestneho rusínskeho poeta s básnickým textom v rusínskom jazyku.

 

Lúka Medovej baby

V období prvej Československej republiky stál na tomto mieste domček pre lesných robotníkov, ktorých zamestnávala firma prevádzkujúca lesnú úzkokoľajku. Lesná úzkokoľajka s rozchodom 760 mm tu bola postavená v roku 1908 o celkovej dĺžke okolo 28 km, pričom začínala pri píle v Zábrodi (dnes obec na Ukrajine)  a končila pod Beskýdom, teda v  miestach pod Grófskymi chyžkami. V roku 1928 sa tu zamestnal ako  lesný manipulant Jozef Maťašovský a nasťahoval sa do domčeka na tejto lúke. Jeho manželka Žofia, ktorá pochádzala z Poľska (od Přemysla) sa venovala včeláreniu. Mala až 80 včelstiev a bola  známa pod prezývkou Medová baba. Lúka je teda pomenovaná podľa nej. V roku 1997 tu bol na jej počesť postavený včelín a následne v roku 2002 tu bola inštalovaná drevená socha. Pod správou subjektu rezortu pôdohospodárstva LPM Ulič, š. p. bola táto lokalita evidovaná a slúžila ako lesný manipulačný sklad na skladovanie a odvoz vyťaženej drevnej hmoty.

Lúka Medovej baby slúžila pred reformou národných parkov ako lesný sklad.

 

Toto územie je od 1.4.2022 v správe Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne. Týmto prevodom vlastníctva sa končí hospodárske využívanie lesov v Doline Zbojského potoka na ťažbu dreva. Územie bude slúžiť už len pre oddych, rekreáciu a rozvoj turizmu. Na regeneráciu územia po ťažbe je potrebný čas a isté obdobie potrvá, kým sa úplne stratia vizuálne stopy po ukončenej ťažbe. Príroda má úžasnú regeneračnú schopnosť, keď jej doprajeme pokoj a čas, rany po ťažbe sa zahoja. Cieľom reformy národných parkov je vaša spokojnosť a vaše príjemné zážitky. Budeme pracovať na tom, aby ste tu radi trávili svoj voľný čas a svoju návštevu si chceli zopakovať.

Príďte si pozrieť Grófske chyžky osobne a dozviete sa oveľa viac o histórii a prírode tohto kúta Polonín. K areálu Grófske chyžky sa dostanete pešo z obce Nová Sedlica po žltom turistickom chodníku (smer Jarabá skala), vjazd a státie s motorovým vozidlom k areálu sú zakázané, keďže sa jedná o územie národného parku s tretím stupňom ochrany. Rovnako nie je dovolené kúpať sa v Rybníku na Mlákach. Z obce Nová Sedlica je areál vzdialený 6,8 km a  pohodovou chôdzou vám to k areálu bude trvať cca 1,5 h.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Text: Miroslav Buraľ, Zuzana Bartušová

Foto: archív S – NP Poloniny