Knižné publikácie pre verejnosť

Knižné publikácie pre verejnosť

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, a jednou z jej úloh je, že vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny.

V rámci našej edičnej činnosti sme vydali v rámci projektu „Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý (Bison bonasus)“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie, tento knižný titul:

Pčola Š., Vlasáková M., Adamec M., 2015: Zubor hrivnatý, Návrat do prírody slovenských východných Karpát, ŠOP SR Banská Bystrica, Správa NP Poloniny Stakčín. 115 str.

V rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, realizovala ŠOP SR vydanie dvojjazyčnej slovensko – anglickej publikácie:

Kadlečík J. a kol., 2016: Karpaty – ukryté bohatstvo, Carpathians – hidden treasures, ŠOP SR Banská Bystrica. 164 str.

S cieľom popularizácie ochrany prírody, vzdelávania a šírenia osvety sme knižné tituly sprístupnili verejnosti. Obidve knižky sme darovali Mestskej knižnici Snina, kde sú pre vás k dispozícii.

Elektronickým knihomoľom je monografia o Karpatoch dostupná v pdf súbore na tomto odkaze:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjC0NOgp_vdAhUH3aQKHYysCPMQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fdoc.rero.ch%2Frecord%2F305189%2Ffiles%2F19-Karpaty-ukryte-bohatstvo.pdf&usg=AOvVaw2G_EnTS6Z4CCvS6_BKThuk

admin