„Krížom – krážom Poloninami“ – vyhodnotenie súťažného kvízu

„Krížom – krážom Poloninami“ – vyhodnotenie súťažného kvízu

Ponúknuť možnosť na overenie si znalostí o Národnom parku Poloniny, predovšetkým o jeho zaujímavých prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostiach, inšpirovať k lepšiemu poznaniu tohto chráneného územia, „vyprovokovať“ k návšteve jeho lákavých lokalít –  to bolo poslaním súťažného online kvízu nazvaného „Krížom – krážom Poloninami“. Kvíz prebiehal od 1. apríla do 30. apríla 2021. Jeho trvanie bolo symbolicky zviazané s aprílom – mesiacom lesov. Potrebné bolo odpovedať na 13 otázok doplnených o fotografie z územia. Do súťaže sa zapojilo 50 riešiteľov (1 anonymný, bez udania adresy, prípadne školy, neúspešný), z toho 24 bolo úspešných (t. j. správne odpovedali na všetky otázky a boli zaradení do žrebovania). Riešitelia boli rozdelení do dvoch kategórií:

 1. široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okresu Snina)
 2. žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina

Do I. kategórie bolo zaradených 38 riešiteľov, z toho bolo 16 úspešných.  Do II. kategórie bolo zaradených 11 riešiteľov, z toho 8 bolo úspešných. Do súťaže sa zapojilo 28 ľudí žijúcich v územnej pôsobnosti NP Poloniny, z ktorých 16 získalo plný počet bodov. Z ostatných častí Slovenska sa do kvízu zapojilo 20 ľudí, z toho 7 boli úspešní riešitelia. Tešíme sa, že súťaž prekročila hranice krajiny, 1 riešiteľka bola z Poľska, získala maximálny počet bodov.

Tešíme sa, že sa „kvízovania“ zúčastnili ľudia rôznych vekových kategórií (žiaci, pracujúci, dôchodcovia, mamičky na materských dovolenkách). Ďakujeme tým pedagógom, ktorí na možnosť zapojiť sa do súťaže upozornili svojich žiakov. Zo školských zariadení v územnej pôsobnosti S-NP Poloniny (okres Snina) boli aktívni žiaci a študenti z týchto škôl: ZŠ s MŠ Stakčín, ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine, ZŠ Komenského v Snine, ZŠ Študentská v Snine, CSŠ v Snine, SPŠ v Snine, Gymnázium v Snine).

So záujmom sme si prečítali komentáre a postrehy niektorých účastníkov. Sme za ne vďační – tešia nás, posúvajú, nútia zamyslieť sa. Podelíme sa s Vami o ne:

 • „Turistika je mojou vášňou, ale Poloniny mi prirástli k srdcu svojou nespútanosťou, históriu a nedotknuteľnosťou.“
 • „Pre mňa tieto otázky neboli náročné, ale ja som obrovská milovníčka Polonín, a dobre ich poznám. Pozdravujem z Poľska.“
 • „No nevyzerá to v našich lesoch túto jar ružovo. Vidím veľa dominovo popadaných stromov, čo je dôkaz o zlom hospodárení v nich.“
 • „Milujem Váš kraj. Po prvej návšteve som si obľúbil Poloniny a Uličskú dolinu.“
 • „Pre bežného občana niektoré otázky celkom náročné.“
 • „Vďaka za túto anketu.“
 • „Realizácia projektu zubra bola realizovaná v katastri vysťahovanej obce Ruské, a nie niekde tam hore.“ (naša pozn.: neuvádzali sme „niekde tam hore“, ale nad VN Starina, dnes je to k. ú. Stakčín)
 • „Veľmi dobre pripravené otázky.“

Poďte s nami ešte raz „krížom – krážom Poloninami“ a overte si svoje odpovede:

 1. V logu Národného parku Poloniny sa nachádza východokarpatský rastlinný druh. Ako sa volá?

Správna odpoveď:

Reprezentatívnu úlohu – zastupovať rastlinnú ríšu v logu národného parku – dostala čemerica purpurová (Helleborus purpurascens). Tento východokarpatský druh patrí do čeľade iskerníkovité (Rannunculaceae). V jej prirodzenom prostredí je možné  ju obdivovať iba na severovýchode Slovenska.

 1. Hlavný karpatský hrebeň poskytuje krásne panoramatické pohľady. Kde sa nachádza?

 

Správna odpoveď:

Nachádza sa na slovensko-poľskej hranici. Turistom a návštevníkom je sprístupnený značeným turistickým chodníkom. Okolité poľské krajinné scenérie sú súčasťou Bieščadského národného parku.

 

 1. V ktorej dedine sa nachádza tento drevený chrám – najstarší v Poloninách?

 

Správna odpoveď:

Originalitu územiu národného parku dodávajú staré drevené chrámy. Ten najstarší sa nachádza v dedine Topoľa, pochádza z konca 17. storočia. Jeho súčasťou je expozícia o histórii Gréckokatolíckej cirkvi a jej kňazovi Alexandrovi Duchnovičovi – rodákovi dediny.

 

 1. V ktorej dedine sa nachádza Informačné stredisko Správy NP Poloniny?

Správna odpoveď:

Informačné stredisko sa nachádza v najvýchodnejšej slovenskej dedine Nová Sedlica. Je nástupným miestom na trasu červeného turistického chodníka vedúceho na trojhraničný Kremenec i miestneho Náučného chodníka Pod  tmavou oblohou. Súčasťou jeho areálu sú interaktívne edukačné prvky. V ponuke strediska je malá prírodovedná expozícia.

 

 1. Ako sa nazýva lokalita so 7 metrovou drevenou plastikou pri dedine Nová Sedlica?

Správna odpoveď:

Lokalita nesie symbolický názov „Lúka Medovej baby“. Je zviazaná so životom Žofie Maťašovskej – známej miestnej včelárky, ktorej kvalitný med bol vyvážaný až do českej čokoládovne v Kolíne. Nachádza sa na trase turistického chodníka vedúceho na Riabu skalu (NPR Jarabá skala) s peknými panoramatickými pohľadmi na slovensko-poľské pohraničie.

 

 1. V blízkosti ktorej dediny premáva jedinečný úzkokoľajný vláčik, tvz. Bieščadská úzkokoľajka?

Správna odpoveď:

Raritný vláčik premáva nad dedinou Osadné. Lesná železnica bola postavená v roku 1898, slúžila na prepravu dreva. V 70. rokoch 20. storočia sa jej význam strácal, začala chátrať. Obnovená bola v roku 1997 a stala sa vyhľadávanou turistickou atrakciou.

 

 1. Na tomto leteckom fotografickom zábere z územia národného parku je zachytený…

Správna odpoveď:

Záber zachytáva vojnový cintorín na Hodošíku. Nachádza sa vo výške 885 m n.m., čím si získal prvenstvo – je najvyššie položeným vojnovým cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku. Na pietnom mieste je pochovaných 668 vojakov.

 

 1. Tieto betónové ihlany sa nachádzajú v Uliči. S ktorou udalosťou/činnosťou sú späté?

Správna odpoveď:

Sú súčasťou protitankového opevnenia z II. svetovej vojny. Nachádzajú sa v pohorí Nastaz, nad dedinou Ulič. Ide o jedinú zachovalú časť fortifikačného systému na Slovensku. Budovaná bola v rokoch 1943-44 ako obrana pred postupujúcou Červenou armádou. Dodnes sa zachovala sieť zákopov, strelnice i bunkre.

 

 1. „Dvere do Polonín“ je názov náučno-oddychového areálu. V ktorej dedine sa nachádza?

Správna odpoveď:

Pútavé miesto plné interaktívnych hravých a edukačných prvkov sa nachádza v Uliči – v najväčšej dedine národného parku. Jeho areál susedí s miestnym rybníkom, v tesnej blízkosti vedie trasa miestneho Školského náučného chodníka K Mergancovmu kameňu.

 1. Stužica je jednou z najstarších prírodných rezervácií v národnom parku, svojou rozlohou patrí k najväčším slovenským pralesom. Turistom ju sprístupňuje značený chodník, ktorý začína v dedine…

Správna odpoveď:

Turistický chodník začína v dedine Nová Sedlica. Vedie cez prales Stužica, ktorý sa svojou výmerou 760 ha zaradil medzi najväčšie slovenské pralesy, stúpa na trojhraničný Kremenec, odkiaľ pokračuje slovensko-poľskou hranicou. Ide o najstaršiu značenú trasu v tomto území.

 

 1. Kremenec je najvyšším bodom národného parku. Kde sa nachádza?

Správna odpoveď:

Trojhraničný Kremenec vo výške 1210 m n.m.  sa nachádza nad dedinou Nová Sedlica, na mieste, kde sa stretáva slovensko-poľsko-ukrajinská hranica. Je najvýchodnejším miestom Slovenska. Práve tam začína každý slovenský deň.

 1. Na Slovensku bol v roku 2004 realizovaný projekt Reštitúcia zubra hrivnatého do voľnej prírody. Prvá pätica privezených zubrov bola umiestnená v aklimatizačnej obore, neskôr vypustená do voľnej prírody. V ktorej časti územia sa tento projekt realizoval?

Správna odpoveď:

Projekt sa realizoval vo vysídlenej časti územia národného parku, nad Vodárenskou nádržou Starina, v k. ú. niekdajšej dediny Ruské (dnes k. ú. Stakčína). Poloniny sú známe tým, že je to jediné územie na Slovensku, kde zubor hrivnatý – najväčší suchozemský cicavec – žije vo voľnej prírode.

 

 1. Poslaním Vodárenskej nádrže Starina je…

Správna odpoveď:

VN Starina už viac ako 30 rokov zásobuje viac ako 320 000 obyvateľov v 200 mestách a obciach pitnou vodou. Stala sa vhodným riešením neúnosného deficitu pitnej vody v Prešovskom a Košickom kraji. Z dôvodu jej výstavby a ochrany pitnej vody bolo vysídlených 7 dedín (Starina, Ostrožnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské, Dara).

 

Žrebovanie prebehlo na Správe NP Poloniny za účasti pracovníkov. Z úspešných riešiteľov boli vyžrebovaní títo výhercovia:

I. kategória:

Juraj Stanko, Snina

Lenka Giňovská, Podhorany

Mária Tužinská, Hodruša

 

Video zo žrebovania si môžete pozrieť tu:

 

II. kategória:

Andrea Mandzáková, SPŠ Snina

Laura Karľová, ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina

Emma Reiserová, ZŠ Študentská Snina

 

Video zo žrebovania si môžete pozrieť tu:

Výhercom srdečne gratulujeme a posielame sľúbené ceny. Všetkým zúčastneným ďakujeme za čas a chuť zapojiť sa do súťaže. Tešíme sa na ďalšie spoločné kvízovanie.

Iveta Buraľová