Získať informácie o regióne, v ktorom žijeme, bližšie sa zoznámiť s územím Národného parku Poloniny a následne si svoje vedomosti overiť a porovnať s rovesníkmi, stretnúť sa v príjemnom prostredí najvýchodnejšej slovenskej dedinky, v Novej Sedlici – to bolo poslaním známej vedomostnej súťaže nazvanej „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“. Každoročne sa koná v mesiaci jún pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Obmedzenia súvisiace s koronavírusom nám nedovolili jej 18. ročník zorganizovať. Preto sme si pre Vás pripravili internetový kvíz s 10+1 otázkami. Počet otázok nie je náhodný. 11 = 10 + 1 – znamená symbolickú náhrada za spomínanú vedomostnú súťaž „NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach“. Jej obľúbenou časťou bol orientačný beh s určovaním prírodnín. Kvíz je určený žiakom základných škôl a osemročných gymnázií  okresu Snina.

Ako sa zapojiť?

Vyplňte kvíz, pričom na otázky odpovedajte výberom jednej správnej odpovede. Pripravených je 10+1 otázok. Súťažný kvíz je možné vypĺňať od 17. júna do 25. júna 2020. Pre piatich z Vás máme pripravené zaujímavé vecné ceny, ktoré Vám zašleme poštou.  Do kvízu sa môžu zapojiť žiaci všetkých ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Snina, teda v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Poloniny. Odoslaním kvízu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov Kvízovanie v Poloninách

Vyhodnotenie kvízu:

Z účastníkov, ktorí správne zodpovedajú na otázky, budú vylosovaní piati výhercovia, prípadne vyhrajú piati účastníci s najvyšším počtom bodov. Losovanie sa uskutoční vo štvrtok, 25. júna 2020. Výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke.

Váš čas je odštartovaný – pobeží približne 180 hodín, v stredu 24. júna 2020 o 24:00 hod. bude zastavený.

Prajeme Vám úspešné kvízovanie!

ib