Literárno-výtvarná súťaž „Po stopách veľkých šeliem“

Medzi tradičné a obľúbené environmentálne aktivity Správy Národného parku Poloniny sa radia literárno-výtvarné súťaže určené žiakom základných škôl okresu Snina. Pod vedením kreatívnych pedagógov vznikajú úžasné a nápadité diela mladých umelcov. Veríme, že aj v tomto roku sa ich originálne práce stanú súčasťou pripravovanej výstavy a potešia návštevníkov Domu Matice slovenskej v Snine, kde budú umiestnené v mesiacoch marec – apríl 2019.

Tohtoročnou témou literárno-výtvarnej súťaže sú veľké šelmy žijúce v Poloninách – medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, mačka divá. Očakávame rôzne formy literárnych a výtvarných prác, ktoré budú prezentovať zážitky z potuliek Poloninami, vypočuté príbehy či získané informácie súvisiace so životom veľkých šeliem, ich vývoja, spôsobu života, prostredia, ktoré obývajú a ovplyvňujú, ich prejavy či pobytové znaky. Tešíme sa na tvorivé práce – umelecké, úsmevné či hravé.

Práce budú hodnotené v štyroch kategóriách: výtvarná a literárna časť, I. a II. stupeň ZŠ.

Termín uzávierky súťaže je 28. február 2019.

Práce je potrebné odovzdať na Správe Národného parku Poloniny v Stakčíne alebo v Mestskej knižnici v Snine s viditeľným označením súťaže.

Výsledky budú vyhlásené počas kultúrno-výchovného podujatia Deň Zeme v kinosále Domu kultúry (apríl 2019). Diplomami a vecnými cenami budú odmenení víťazi na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách.

Na Vaše otázky Vám radi zodpovieme na tel. čísle 0907 320059 alebo e-mailom na adrese: iveta.buralova@sopsr.sk.

Na Vaše nápadité a kreatívne diela sa tešia pracovníci S-NP Poloniny v Stakčíne.

 

                Ponúkame Vám zopár spomienkových reportáží a fotografií z predchádzajúcich ročníkov:

  • Výstava Poloniny v kocke (rok 2016):

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Jz6_SsD_Y

  • Výstava Strom je veľký dom (rok 2015):

https://www.youtube.com/watch?v=itVwDwnWxY8&feature=youtu.be

  • Výstava Nebojme sa pralesa (rok 2014):

https://www.youtube.com/watch?v=srY_YQFS9YI&feature=youtu.be

ib