Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty hľadá spoločné logo pre tri krajiny – verejná súťaž

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty hľadá spoločné logo pre tri krajiny – verejná súťaž

Štátna ochrana prírody SR – Správa NP Poloniny v spolupráci s Koordinačnou radou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty (MBR Východné Karpaty) vyhlasuje medzinárodnú verejnú neanonymnú súťaž, ktorej predmetom je vytvorenie loga MBR Východné Karpaty. Jednotné logo trilaterálnej biosférickej rezervácie bude slúžiť na identifikáciu cezhraničného chráneného územia, na jeho spoločnú prezentáciu v oblasti ochrany prírody či ako súčasť podpory cestovného ruchu. Jednotný vizuálny štýl bude prezentovaný v informačných, propagačných i výchovno-náučných tlačovinách, textových a vizuálnych záznamoch, informačných paneloch a pod.
Vyzývame odbornú i laickú verejnosť, študentov vysokých a stredných škôl, žiakov základných i umeleckých škôl, všetkých tých, ktorí majú chuť prejaviť svoju tvorivosť, originalitu, cit pre prírodu a umenie. Súťaž má medzinárodný charakter. Autor najlepšie spracovaného loga získa poukaz na 7-dňový pobyt podľa vlastného výberu v jednom z ubytovacích zariadení správ príslušných chránených území (Národný park Poloniny na Slovensku, Bieszczadský národný park v Poľsku, Užanský národný prírodný park na Ukrajine) v termíne od 4. augusta do 30. septembra 2018.
Súčasťou vyhodnotenie medzinárodnej súťaže bude aj hlasovanie za najlepší návrh loga na webových stránkach príslušných správ chránených území. Autor víťazného loga získa poukaz na 5-dňových pobyt podľa vlastného výberu v jednom z ubytovacích zariadení správ príslušných chránených území (Národný park Poloniny na Slovensku, Bieszczadský národný park v Poľsku, Užanský národný prírodný park na Ukrajine) v termíne od 4. augusta do 30. septembra 2018.
Návrhy loga slovenských tvorcov spolu s prihláškou očakávame na adrese Správa Národného parku Poloniny, Ulica mieru 193, 067 61 Stakčín v termíne do 16. mája 2018.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách:

Podmienky súťaže

Charakteristika územia MBR Východné Karpaty

Prihláška účastníka

ib