Národný park Poloniny rozširuje spoluprácu s ďalšou významnou organizáciou

Národný park Poloniny rozširuje spoluprácu s ďalšou významnou organizáciou

Téma zachovania biodiverzity a eliminácie zániku zubra hrivnatého z dôvodu rozširovania ochorenia thelázie je dlhé roky predmetom vedeckého bádania Poľskej akadémie vied, konkrétne Múzea a inštitútu zoológie vo Varšave.
V projekte “Záchrana zubra v Karpatoch”, ktorý Správa NP Poloniny predkladá v rámci aktuálnej výzvy pre biodiverzitu z programu Interreg Poľsko-Slovensko, tak výskum v teréne a návrh riešení bude okrem vedcov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine zabezpečovať aj tím vedcov z Výskumnej stanice karpatskej fauny v Ustrzykach Dolnych, ktorá je detašovaným pracoviskom Poľskej akadémie vied.