Nové informačné panely na vás čakajú v areáli IS Nová Sedlica

Nové informačné panely na vás čakajú v areáli IS Nová Sedlica

Jednou z množstva aktivít cezhraničného mikroprojektu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom „Príroda v susedstve – slovensko-poľská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti vzdelávania, propagácie a ochrany Východných Karpát“, ktorý realizuje náš „sused“ – poľský Bieščadský národný park v spolupráci so ŠOP SR – Správou NP Poloniny, bola tvorba informačných panelov.

Nové informačné panely sme pre návštevníkov národného parku nainštalovali v uplynulých dňoch v areáli Informačného strediska Národného parku Poloniny v Novej Sedlici. Panely majú zaujímavé prevedenie a pútavou formou približujú poznatky z oblasti zoológie, či dendrológie, pričom zapájajú do poznávania všetky zmysly. Dozviete sa, čo musí drevo prežiť, aby spievalo? Prečo každá drevina vydáva iný zvuk? O tom sa môžete na vlastné uši presvedčiť, keď si zamuzicírujete na dendrofóne. Nasledujúci hravý panel je venovaný poznávaniu lesných drevín. Do akej výšky vyrastú, koľko rokov sa dožijú, ako vyzerajú ich plody a habitus? Môžete si ich ovoňať, alebo „ohmatať“ štruktúru ich dreva a kôry. Ďalší panel v podobnom dizajne zase informuje o biológii a etológii živočíchov, ako rozlíšime ich stopy, zobrazuje vzhľad ich mláďat. Posledný panel zatiaľ nie je nainštalovaný, čakáme na jeho chýbajúce súčasti. Zatiaľ je len voľne položený taktiež v areáli informačného strediska. Je možné si ho obzrieť, bude umiestnený ihneď po dodaní dielov. Pred týmto panelom si môžete porovnať rozpätie svojich rúk s rozpätím krídiel rôznych druhov vtákov. Krídla letiaceho vtáka sa vo výške, ktorá skresľuje, nezdajú byť také mohutné, budete iste prekvapení. Tento panel môže poslúžiť i ako zaujímavá fotostena.

Panely v teréne osadili šikovní pracovníci Správy Národného parku Poloniny, tak neváhajte a poďte si ich pozrieť, ohmatať a vypočuť. Vaše zmysly dostanú zabrať 🙂

 

Panely, spolu s už existujúcimi informačnými prvkami v rámci turistického chodníka Pod tmavou oblohou, predstavujú skvelú učebňu školy v prírode, nielen pre pedagógov a rodičov. Ďakujeme našim kolegom – pracovníkom Bieščadského národného parku za možnosť spolupráce s nimi. Za aktivity i materiálne vybavenie, ktoré zvyšujú atraktivitu územia NP Poloniny v intenciách rozvoja mäkkého turizmu.

Text: admin

Foto: M. Perinaj