Podujatia venované Medzinárodnému dňu stromov

Aj stromy majú svoj sviatok. Iniciátorom  „Dňa stromov“ (Arbor Day) bol J. Sterling Morton – americký novinár a politik. On prišiel s myšlienkou každoročne si pripomenúť ich význam a symbolicky sa pred nimi „skloniť“. Stalo sa tak v roku 1872, v americkom štáte Nebraska. Idea sa rozšírila do celého sveta. V roku 1951 prijala totiž FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za potrebné, aby si všetci ľudia uvedomovali ako estetickú a psychologickú, tak i hospodársku hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa každoročne vo všetkých členských štátoch slávil svetový sviatok stromov a to v dobe, kedy je to v lokálnych podmienkach vhodné.” V strednej Európe bol tento sviatok ustanovený na 20. október. Storočnicu narodenia J. Sterlinga Mortona (22. apríl 1832 – 27. apríl 1902) si uctili vydaním poštovej známky symbolizujúcej Deň stromov.

 

poštová známka vydaná ku storočnici narodenia

 

V národnom parku Poloniny sme si tento významný environmentálny sviatok pripomenuli počas dvoch dní so žiakmi dvoch základných škôl.

 

Potulky Poloninami so žiakmi ZŠ Stakčín

V stredu, 23. októbra, sme sa so školákmi ZŠ Stakčín „túlali“ po Náučnom chodníku Ruské, vo vysídlenej časti chráneného územia nad Vodárenskou nádržou Starina. V sprievode RNDr. Jozefa Štofíka, PhD. piataci a šiestaci so svojimi učiteľkami spoznávali dreviny, rozoznávali ich podľa lístia i kôry, rozprávali sa o živočíchoch – obyvateľoch lesného spoločenstva. Údaje o prírode, histórii, zaujímavých udalostiach z územia doplnené fotografiami približuje 6 informačných panelov na náučnej trase. Nenáročný 2,5 km dlhý náučný chodník prekonáva 250 metrové prevýšenie. Vedie na slovensko-poľskú hranicu, do Ruského sedla. Zaujímavosťou je pamätník osloboditeľom ukrajinskej divízie – monument z roku 1974. Raritná je stará obchodná cesta „Porta Rusica –brána do Ruského“, stavaná v rokoch 1861-65. V minulosti viedla z Michaloviec do poľskej Haliče. Krátky úsek starej cesty sa zachoval dodnes, spolu s pôvodnými kamennými priepustmi a niekoľkými starými kilometrovníkmi. Časť trasy prechádza popri prírodnej rezervácií Šípková, lemujú ju hlavové buky bizarných „rozprávkových“ tvarov . Pohľad do jej interiéru napovedá o jej hodnotných lesných spoločenstvách. Celodenná exkurzia vyvrcholila spoločnou opekačkou.

 

Dopoludnie posledného októbrového piatku sme spolu so žiakmi miestnej ZŠ Budovateľská strávili v mestskom parku v Snine. Babie leto nám vymaľovalo krásne a príjemné prostredie, parkové dreviny poskytli výborný edukačný materiál. Mestský park sa premenil na zaujímavú učebňu pod holým nebom. Pripravený program venovaný poznávaniu drevín, ich významu či živočíchom obývajúcim lesné prostredie bol dopĺňaný spontánnymi hravými aktivitami a „stretnutiami“ s obyvateľmi parku – zvieratkami. Zaujímavosťou bol „zázračný strom“, na ktorom žilo množstvo živočíchov. Okrem preparátov sme na túto aktivitu využili žiacke práce – diela vytvorené z rôznych materiálov počas rôznych súťaží.   Žiaci ich mali nájsť, určiť tie, ktoré v lesnom prostredí nežijú. Rozdelení v skupinách si našli svoj „vlastný“ strom, určovali jeho časti a priradili mu zvieratká, pre ktoré sa môže stať domovom.  Malým prváčikom spoločnú oslavu sviatku stromov bude pripomínať spomienková poloninská pohľadnica.

 

Počas oboch dní vládla príjemná atmosféra, ktorú napĺňalo výchovno-vzdelávacie poslanie podujatia i potrebná hravosť a spontánnosť. Naše veľké poďakovanie patrí sprevádzajúcim pedagógom (ZŠ Stakčín: RNDr. Martina Štofirová a Nadežda Šothová, ZŠ Budovateľská: Mgr. Valéria Némethová, Ing. Ladislav Mihók – asistent učiteľa) –  za ich nadšenie a chuť odovzdať žiakom nové poznatky, dopriať im nové zážitky, vniesť do vzdelávacieho procesu inovatívnosť a nové formy vzdelávania priamo v prírodnom prostredí.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitkové vzdelávanie.

 

Text: Mgr. Iveta Buraľová

Foto: RNDr. Jozef Štofík Phd., RNDr. Martina Štofirová, Mgr. Iveta Buraľová, Ing. Ladislav Mihók