„Poloniny v kocke“ – séria vedomostných kvízov o NP Poloniny finišuje

„Poloniny v kocke“ – séria vedomostných kvízov o NP Poloniny finišuje

Pri príležitosti 24. výročia vyhlásenia Národného parku Poloniny ponúkame ďalší súťažný kvíz o najvýchodnejšom veľkoplošnom chránenom území na Slovensku. Ten uzatvára tohtoročnú trojicu vedomostných súťaží. Správne odpovede na 13 otázok s počtom bodov 26 sú aj tentokrát príležitosťou dostať sa do žrebovania o hodnotnú publikáciu „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny, prírodné a kultúrne zaujímavosti“.

Žrebovanie bude realizované v dvoch kategóriách:

  1. široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okres Snina),
  2. žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina.

Pre riešiteľov v kategórii I., povinný údaj Názov školy sa v prípade tých, čo už školu nenavštevujú, samozrejme nevyžaduje. Do textu kolónky jednoducho vpíšte: už nenavštevujem, žiadna, a pod. Pre nás je v prípade školákov tento údaj zaujímavý a potrebný pre štatistické vyhodnotenie kvízu.

Trom vyžrebovaným z každej kategórie pribudne do knihovničky hodnotná publikácia, ktorá bude zaslaná poštou. Odoslaním kvízu vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov_súťažný kvíz Poloniny v kocke

Online súťaž bude ukončená 5. novembra 2021 (do 24:00 hod.). Výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke do 12. novembra 2021.

Tešíme sa na Vaše odpovede, pri kvízovaní Vám prajeme úspešnú ruku.

Pripravila: Mgr. Iveta Buraľová

Použité fotografie: archív S-NP Poloniny a Bogner Ján, Filakovský Peter, Sentivan Rastislav, Škutka Matúš, Vitkovič Jozef