Poloniny v kocke – vyhodnotenie vedomostného kvízu

Vedomostný kvíz Poloniny v kocke je ukončený a vyhodnotený. Na 13 otázok týkajúcich sa najvýchodnejšieho slovenského národného parku bolo možné odpovedať od 1. októbra do 5. novembra 2021. Túto možnosť využilo 76 ľudí, z nich správne odpovedalo 27. Online súťaž mala dve kategórie: I. široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okresu Snina) a II. žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina. Prekvapili školáci, svoje vedomosti si preverilo až 41 žiakov a študentov. Nemilým zistením však je, že väčšine z nich informácie o území, ktoré ich obklopuje, chýbajú.  Najväčšiu účasť mala trojica škôl: ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča Ulič, Cirkevná spojená škola Snina a Základná škola P.O.Hviezdoslava Snina. Tešíme sa tiež účasti mladých ľudí z Gymnázia Snina, z Cirkevnej základnej školy Belá nad Cirochou a stredoškolákom zo Strednej priemyselnej školy a Strednej odbornej školy v Snine. Naša súťaž prekročila aj hranice Slovenska, keďže má svoju „fanúšičku“ v susednom Poľsku.

Aj tentokrát sa s Vami podelíme o zopár zaujímavých poznámok našich riešiteľov:

 • Viac krát odznelo: Super kvíz, super, super pocit, nice, je to OK.
 • Potešili vyznania: Poloniny sú prekrásne, Poloniny sú nádherné, Poloniny sú úžasné, Poloniny sú úžasné a krásne-žijem tam, Rada chodím do prírody, Mám rada prírodu v Poloninách, aj drevené chrámy, Poloniny milujem, Pozdravujem hory, lesy v NP Poloniny.
 • Ušli sa nám aj skvelé hodnotenia: Ste skvelí, prajem vám vo vašej práci všetko dobré a vydržať, Ďakujem za prácu, ktorú robíte, aj za tento skvelý kvíz!, Páči sa mi vaša činnosť a propagácia NP Poloniny. Prajem veľa úspechov v ďalšej vašej práci!, Dúfam, že budú aj ďalšie kvízy.
 • Zaznela aj sebakritika: Skoro nič som nevedel, a to som z tretej najvýchodnejšej dediny Slovenska.
 • Pre niektorých nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a „zmerať si sily“: Nechcem byť zaradená do súťaže, len som chcela zistiť koľko bodov dostanem.
 • A pre niektorých zasa naopak – vyhrať je dôležité: Aspoň tu ma vyžrebujte, ešte som nikdy nič nevyhrala.

Knihou „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny, prírodné a kultúrne zaujímavosti“ potešíme 6 výhercov, ktorí v budúcom týždni môžu v pošte očakávať sľúbenú zásielku.

V I. kategórií boli vyžrebovaní:

 • Mária Gabrišová, Snina
 • Lucia Karľová, Snina
 • Beáta Okulinská, Poľsko

 

V II. kategórií boli vyžrebovaní:

 • Nela Karľová, ZŠ P.O.Hviezdoslavova Snina
 • Janík Dubovský, Cirkevná spojená škola Snina
 • Mária Balogová, ZŠ s MŠ A.Duchnoviča Ulič

 

 

Vedomostný kvíz bol symbolicky zviazaný s októbrovým 24. výročím vyhlásenia Národného parku Poloniny. Jeho poslaním bolo pripomenúť si túto skutočnosť, tiež vám dať možnosť preveriť si vedomosti o jeho výnimočnom území a jeho zaujímavostiach.

 

Krátka rekapitulácia otázok a správnych odpovedí:

 

 1. NP Poloniny bol v rokoch 1977-1997 súčasťou:

A/ Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat

B/ Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

C/ nebol súčasťou žiadneho chráneného územia

 

 1. Názov národnému parku dali:

A/ vysokohorské lúky – poloniny

B/ detský spevácky súbor v dedine Uličské Krivé – Poloninka

C/ územie na hlavnom karpatskom hrebeni, rozdelené medzi dve krajiny (Poľsko a Slovensko) – poloviny/poloniny

 

 1. V logu národného parku sú zástupcovia rastlinnej a živočíšnej ríše:

A/ vlk dravý a iskerník karpatský

B/ vlk dravý a čemerica purpurová

C/ vlk dravý a bleduľa jarná

 

 1. Medzi najstaršie národné prírodné rezervácie v národnom parku patria:

A/ Stužica, Vihorlat

B/ Havešová, Gazdoráň

C/ Riaba skala, Havešová

D/ Riaba skala, Udava

 

 1. NP Poloniny je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, do ktorej sú zaradené aj chránené územia z Poľska a Ukrajiny. Medzi nimi tiež:

A/ Karpatský zapovedník a Bieščadský národný park

B/ Bieščadský národný park a Užanský národný prírodný park

C/ Užanský národný prírodný park a Bialoviažský národný park

 

 1. Pre národný park je špecifický minerál, v minulosti využívaný ako šperkársky kameň, známy pod názvom:

 

 

A/ diamant

B/ marmarošský diamant

C/ poloninský diamant

 

 1. Národný park je typický svojimi východokarpatskými rastlinnými druhmi. Patrí medzi ne aj mliečnik Sojakov. Na ktorom obrázku sa nachádza?

 

B/mliečnik Sojakov

 

 1. Raritou územia je živočích, ktorý sa vo voľnej prírode na Slovensku vyskytuje iba na území jediného národného parku. Je ním:

A/ myšovka vrchovská

B/ zubor hrivnatý

c/ modráčik čiernoškvrnný

 

 1. Najpočetnejšou skupinou živočíšnych druhov sú bezstavovce. Na území národného parku je známych približne 6 000 druhov. Jedným z nich je slizniak karpatský. Na ktorom obrázku sa nachádza?

 

 

 

C/ slizniak karpatský

 

 1. Najpočetnejšou triedou stavovcov sú vtáky. Na území NP Poloniny bolo zistených 211 druhov. Medzi najmenšie dravce sa radí kuvičok vrabčí. Na ktorom obrázku sa nachádza?

 

 

 

C/ kuvičok vrabčí

 

 1. Cicavcov v NP Poloniny zastupuje 63 druhov. Na obrázkoch sú tri z nich. Jeden z nich je „vegetariánom“, živí sa výlučne rastlinnou potravou. Ktorý to je?

 

B/ bobor vodný

 

 1. Pridanou hodnotou chráneného územia je bohaté kultúrne dedičstvo. Medzi najväčšie skvosty sa radia drevené chrámy. Najstarší zo štvorice zachovalých cerkví v NP Poloniny sa nachádza v dedine Topoľa. Ktorý to je?

 

C/ drevený chrám v Topoli

 

 1. Vzácne sú miesta, na ktorých sa vraciame v čase. Unikátna krypta – najväčšie slovenské podchrámové pohrebisko vojakov padlých v bojoch I. svetovej vojny je jedným z nich. V ktorej dedine sa nachádza?

 

 

Správna odpoveď: Unikátna krypta sa nachádza v dedinke Osadné.

 

Všetkým účastníkom vedomostnej súťaže ďakujeme za aktívnu účasť, víťazom srdečne gratulujeme.

 

Spracovala: Mgr. Iveta Buraľová