Pomôžme svetu skrásnieť – II. ročník jarnej výzvy

„Každý človek je tým lepší a ušľachtilejší, čím si viac váži prírodu.

Kto si váži prírodu, ten ju aj miluje.

Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách, aj v škole,

ako jedna z najvzácnejších vlastností človeka.“

(J.A. Komenský)

… keby sme si slová nášho velikána Komenského zobrali k srdcu, náš svet/príroda/okolie by prekvitali a neprekvapovali nás pohľadmi na nechcené divoké skládky a odpadky v prírode. V tomto období, keď zo zeme roztomilo vykúkajú zástupcovia jarnej kveteny a nežne zdobia prebúdzajúcu sa krajinu, keď sa nabíjame dobrou energiou v jarnom lese, keď sú naše prechádzky do prírody intenzívnejšie, keď si pod modrou oblohou v zelenajúcej sa krajine liečime telo i dušu – rozhádzané odpadky väčšinu z nás „bolia“/zlostia/rozčuľujú/vzbudzujú nepochopenie i ľútosť nad ľahostajnosťou/sebeckosťou človeka.

Vychovávať a meniť myslenie ľudí je náročné a dlhodobé poslanie. Jedným z najúčinnejších spôsobov je dobrý príklad. Staňme sa ním aj my.

 

A preto: prijmite našu výzvu a pomôžte svetu skrásnieť.

Ako nato?

Na potulky Vašimi obľúbenými lokalitami si vezmime so sebou rukavice a vrece na odpadky. Vyzbierajte aspoň jedno vrece a vyfoťte sa s ním na danej lokalite, v prírode.

Čo ďalej?

  • Pošlite nám vašu fotografiu s vyzbieraným odpadom (nie je nutné, aby bolo vidieť tváre).
  • Do textovej správy napíšte 1-2 inšpiratívne vety, prípadne odkaz pre tých, ktorí v prírode zanechávajú neporiadok.
  • Nezabudnite na informácie: meno a priezvisko, adresa, lokalita -okres, mesto/obec.
  • Pošlite do 14. mája 2021 na email: iveta.buralova@sopsr.sk alebo do správy na fb Správy NP Poloniny – @NarodnyParkPoloniny.

Uvedenie adresy je potrebné z dôvodu zaslania knižnej odmeny v prípade Vášho vyžrebovania. Vaše fotografie s určením lokality budú zverejnené v komentári tohto príspevku a na našom webe (bez udania mena a priezviska, adresy).

Odoslaním údajov súhlasíte so spracovaním osobných údajov v znení súhlas so spracovaním osobných údajov – „Pomôžme svetu skrásnieť“- pozri

Čo zato? 🙂       

  • Dostanete sa do žrebovania o unikátnu knihu o území Národného parku Poloniny a poľského Bieščadského národného parku. Keďže táto 140 stranová publikácia s 240 fotografiami zo susediacich chránených území je nepredajná, je to jedinečný spôsob, ako túto prezentačnú knihu získať do svojej knihovničky.
  • Skvelý pocit z užitočnej aktivity na čerstvom vzduchu.
  • Čistejšia krajina – krajší svet.
  • Inšpiratívny osobný príklad – najlepší spôsob výchovy.

Výsledky žrebovania o prezentačnú knihu „Bieščadský národný park a Národný park Poloniny – prírodné a kultúrne zaujímavosti“ budú zverejnené dňa 24. mája pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov. Akcia je určená širokej verejnosti, všetkým vekovým kategóriám na celom území Slovenska. Pre „poloninských“ účastníkov z okresu Snina (v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Poloniny) je pripravená osobitná kategória. Vyžrebovaných bude 6 osôb v dvoch kategóriách (účastníci z okresu Snina, účastníci z celého Slovenska). Výhercom budú knižné publikácie zaslané poštou.

Dlhoročná tradícia aktívnej ochrany prírody v spolupráci s pedagógmi a žiakmi základných škôl v pôsobnosti Správy Národného parku Poloniny bola naštartovaná výborne. Každý rok sme vykásali rukávy a spoločne vyčistili kus krajiny. Pohľad na rozhádzané odpadky a divoké skládky vyvolával nepríjemné pocity a mnoho otáznikov/výkričníkov nad správaním našich niektorých spoluobčanov, ale výsledok po dobre vykonanej práci vždy potešil. Avšak situácia v krajine nám nedovoľuje organizovať spoločné podujatia. Pustiť sa do práce musí každý sám, individuálne či v rodinných spoločenstvách.

 

Veríme, že naša jarná výzva osloví čo najväčší počet ľudí. Aby svet naozaj skrásnel. Aj vďaka nám.

 

Text: Iveta Buraľová

Foto: archív S-NP Poloniny

V našej malej fotogalérii ponúkame zopár inšpiratívnych spomienok na spoločné aktivity v predošlých rokoch: