Ponuka práce – asistent projektového manažéra

Ponuka práce – asistent projektového manažéra

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu
ASISTENT PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA.

Miesto práce
Stakčín

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
september – október 2023

Mzdové podmienky (brutto)

1 200 EUR/mesiacVýsledná mzda bude závisieť od vzdelania, odbornosti, praxe, skúseností a schopností vybraného kandidáta v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trvanie pracovného pomeru

doba určitá – 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Spracovanie podkladov a štúdií, vypracovanie rozvojových projektových zámerov a integrovaných územných investícií.
 • Príprava a organizačné zabezpečenie rokovaní organizovaných s cieľom integrovanej prípravy rozvoja územia Národného parku Poloniny.
 • Prezentácia rozvojových činností Národného parku Poloniny.
 • Tvorba produktov cestovného ruchu NP Poloniny a zabezpečenie starostlivosti o ich predaj.
 • Analýza a monitoring dopadov cestovného ruchu v rámci územia Národného parku Poloniny, identifikácia problémov a návrh riešení pre udržateľný rozvoj.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania zvýšeného osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec zákonníka práce,
 • možnosť práce aj na home office,
 • ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

 

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania doručte najneskôr do 16.8.2023 osobne alebo poštou na adresu: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ulica mieru 193, 067 61 Stakčín, s nadpisom na obálke „Výberové konanie“,  prípadne do emailu: anna.marinicova@nppoloniny.sk.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.08.2023

Predpokladaný termín pracovného pohovoru:

23.08.2023

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači telefonicky alebo emailom, ktorí budú spĺňať predpísané požiadavky.

Správa NP Poloniny si vyhradzuje právo ponuku pracovného miesta zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské

Práca s počítačom – Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • výhodou prax s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov (EŠIF), prípadne iných grantových schém,
 • znalosť anglického jazyka výhodou,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B výhodou,
 • osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Mariničová
Tel.: +421911085687
E-mail: anna.marinicova@nppoloniny.sk