Ponuka práce – pracovník pre environmentálnu výchovu

Ponuka práce – pracovník pre environmentálnu výchovu

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

PRACOVNÍK PRE ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU.

Miesto práce
Stakčín

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
september – október 2023

Mzdové podmienky (brutto)

1 200,- eur/mesiac – Výsledná mzda bude závisieť od vzdelania, odbornosti, praxe, skúseností a schopností vybraného kandidáta v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trvanie pracovného pomeru

Doba určitá – 1 rok, predpoklad trvalého pracovného pomeru.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti, seminárov, workshopov a aktivít zameraných na vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny a prezentáciu regiónu.
 • Lektorovanie, sprevádzanie návštevníkov chráneného územia a poskytovanie odborného výkladu.
 • Tvorba a realizácia edukačných aktivít, výučbových programov, exkurzií a tvorivých dielní pre školy a verejnosť, aplikácia vyučovania v teréne.
 • Tvorba metodických materiálov, pracovných listov a pomôcok, tiež propagačných a prezentačných materiálov, destinačných produktov.
 • Prezentácia organizácie navonok, komunikácia s verejnosťou, poskytovanie informácií, spolupráca s médiami.
 • Aktívna spolupráca pri zabezpečovaní a budovaní turistickej infraštruktúry v chránenom území (náučné chodníky, náučné lokality, informačné body a pod.) a informačných stredísk.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec zákonníka práce,
 • ďalšie výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania doručte najneskôr do 16.8.2023 osobne alebo poštou na adresu: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ulica mieru 193, 067 61 Stakčín, s nadpisom na obálke „Výberové konanie“,  prípadne do emailu: anna.marinicova@nppoloniny.sk.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.08.2023

Predpokladaný termín pracovného pohovoru:

22.08.2023

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači telefonicky alebo emailom, ktorí budú spĺňať predpísané požiadavky.

Správa NP Poloniny si vyhradzuje právo ponuku pracovného miesta zrušiť, prípadne nevybrať uchádzača.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • vzdelanie v oblasti prírodovedných alebo pedagogických odborov,
 • anglický jazyk – úroveň B2,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • vodičský preukaz typu B výhodou,
 • znalosti a skúsenosti s využívaním sociálnych sietí,
 • poznanie a orientácia v území NP Poloniny je výhodou,
 • osobnostné predpoklady a kompetencie – komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, pracovná kreativita, spoľahlivosť, empatia, pozitívny vzťah k prírode, k ochrane prírody, k regionálnym hodnotám, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť, bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Mariničová
Tel.: +421911085687
E-mail: anna.marinicova@nppoloniny.sk