Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera podporili jeden z najvýznamnejších zákonov z dielne envirorezortu – novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá dáva stopku plošným výrubom v národných parkoch. Zákon podporilo 72 poslancov zo 135 prítomných.

„Napriek snahám niektorých kruhov zvrátiť prijatie novely sa podarilo presadiť prvé zmeny v ochrane našich národných parkov. Po dlhých sedemnástich rokoch neriešenia sa podarilo presadiť prvý krok k fungujúcej ochrane našich najvzácnejších lokalít,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Novela zákona o ochrane prírody zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Náhodná ťažba, akú verejnosť mohla vidieť napríklad v Nízkych Tatrách, už bude nielen minulosťou ale aj nezákonná.

Nová legislatíva zároveň prináša nové konkrétne právomoci Štátnej ochrane prírody SR. Podľa novely bude totiž súhlas štátnych ochranárov potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výstavby, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.

„Ako najvýznamnejšiu zmenu vnímam práve posilnenie našej pozície pri schvaľovaní zásahov do národných parkov a ostatných chránených území. Štátna ochrana prírody sa priamo podieľala na príprave novely zákona. Navrhla kľúčové zmeny a opatrenia, ktorými vieme zabezpečiť efektívnejšiu a kvalitnejšiu ochranu našich najvzácnejších území. Naše národné parky dlho trpia tým, že na ich územiach nie sú stanovené jasné pravidlá. Verím, že desaťročia trvajúci stav zmeníme v prospech ochrany prírody. Považujem to za prvý systémový posun, ktorý je veľmi dôležitý,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Napriek tomu, že poslanci v parlamente nakoniec schválili viacero pozmeňovacích návrhov, nič to nemení na prelomovosti prijatej novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

„Ide o výrazný krok vpred, keďže dlhé roky mohli štátni ochranári zabrániť zásahom takmer výlučne iba v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka schválenej novele sa však táto ich právomoc rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska,“ dodal minister Sólymos.

Novela je považovaná za prvý prelom po dlhých rokoch neriešenia ochrany slovenských najvzácnejších lokalít. Získala si podporu viacerých neziskových organizácií, predstaviteľov akademickej pôdy. Naopak, tesne pred hlasovaním sa niektoré kruhy snažili presvedčiť poslancov prostredníctvom listov a osobných vystúpení, aby novelu nepodporili.

(mzpsr, sopsr)