Poznáme 30 najlepších krátkych dokumentov o biosférických rezerváciách vo svete. Medzi nimi ja aj klip o MBR Východné Karpaty

Poznáme 30 najlepších krátkych dokumentov o biosférických rezerváciách vo svete. Medzi nimi ja aj klip o MBR Východné Karpaty

Poslaním medzinárodnej kampane #ProudToShare pod hlavičkou UNESCO je prezentovať prírodné, kultúrne hodnoty a aktivity v biosférických rezerváciách. V minulom roku vyhlásili súťaž – hľadali sa tvorcovia dokumentu. Autori mali len 1 minútu nato, aby zaujímavo prezentovali „svoju“ biosférickú rezerváciu. Medzi 30 najlepších filmov sa prebojoval aj klip Mgr. Art. Róberta Karoviča o Medzinárodnej biosférickej rezervácií Východné Karpaty. Spolu s ďalšími bol odvysielaný v New Yorku, v rámci kongresu „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018“. 40-ročný Michalovčan žijúci v Bratislave, obdivovateľ a dobrovoľný ochranca tunajšej prírody, si za svojich „hrdinov“ zvolil miestnych mladých ľudí. Vzácnu krajinu predstavil prostredníctvom ich výpovedí.

Biosférické rezervácie sú územia, ktorých poslaním je skúmať vzťah človeka a prírody a napomáhať trvalo udržateľnému životu a rozvoju a zachovaniu biologickej diverzity. Vyhlasuje ich Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) sídliaca v Paríži v rámci jedného zo svojich programov – Človek a biosféra (Man and Biosphere) od roku 1971.

Svetovú sieť biosférických rezervácii momentálne tvorí 669 území v 120 krajinách celého sveta, pričom 20 z nich sú cezhraničné. Na Slovensku sú do tejto siete zaradené štyri biosférické rezervácie, a to Poľana (1990), Slovenský kras (1977), Východné Karpaty (1992) a Tatry (1992).

MBR Východné Karpaty bola vyhlásená v rokoch 1992 – 93. Bilaterálnu dohodu podpísali dve krajiny: Slovensko a Poľsko. V októbri 1998 sa k slovensko-poľskej časti pripojilo aj územie susednej Ukrajiny, čím vznikla prvá trojstranná biosférická rezervácia na svete.

MBR Východné Karpaty je druhou najväčšou biosférickou rezerváciou v Európe. Rozprestiera sa na ploche 208 089 ha (z toho poľská časť zaberá 52,25%, slovenská časť 19,59% a ukrajinská časť 28,16%). Zahŕňa 6 veľkoplošných chránených území: Národný park Poloniny (Slovensko), Bieszczadský národný park (Poľsko), Cisniansko-Wetlinský park (Poľsko), Park Krajobrazowy Doliny Sanu (Poľsko), Užanský národný park (Ukrajina), Nadsjanskyj regionálny krajinný park (Ukrajina).

Krátke dokumenty o biosférických rezervácií v Dánsku, Južnej Afrike, Francúzsku, Slovinsku, Španielsku, Filipínach, Číny, USA, Rakúska, Španielska, Indie, Mexika, Maroka, Ruska, Anglicka, Francúzska, Kazachstanu, Madagaskaru, Indie, Kanady, Írska, Slovenska, Kórey a Libanonu si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=1Dq-vlq0YxU&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t

Link na dokument o MBR Východné Karpaty:

https://www.youtube.com/watch?v=XxkfLjHnn5E&list=PLWuYED1WVJIN6mpjwVvqgA04sO2n0P3_t&index=26

ib