„S batohom cez Poloniny“ – súťaž i výstava, ktorá putovala

„S batohom cez Poloniny“ – súťaž i výstava, ktorá putovala

Žiakom základných škôl bola v minulom školskom roku určená literárno-výtvarná súťaž S batohom cez Poloniny. Krásne diela mladých umelcov boli vystavené v priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine. Súčasťou výstavy bolo takmer 50 fotografií – pohľadov na prírodu Polonín zachytených pracovníkmi Správy Národného parku Poloniny. Výstavu v priebehu 2 mesiacov navštívilo približne 1 500 ľudí. Pre ohlásené školské skupiny boli pripravené hravé výchovno-vzdelávacie aktivity. Výstava mala súťažný charakter. Najlepšie literárne i výtvarné práce boli v 4 kategóriách ocenené. Autori víťazných prác si diplomy a vecné ceny prevzali na pódiu kinosály v Dome kultúry v Snine  počas kultúrno-výchovného programu pripravenom pri príležitosti Dňa Zeme. Rozdaných bolo 25 cien, z toho 3 kolektívne. Zo Sniny výstava putovala do Múzea Zemplínske Hámre. Prezrelo si ju viac ako 350 návštevníkov múzea. Už čoskoro bude vyhlásený ďalší ročník literárno-výtvarnej súťaže určený žiakom základných škôl v okrese Snina. Tentokrát na tému „Po stopách veľkých šeliem“.

Diplom a vecné ceny získali títo žiaci a kolektívy:

Sofia Barnová,  ZŠ Komenského Snina

Miriama Britanová, ZŠ Komenského Snina

Dávid Fedorko, ZŠ s MŠ Stakčín

Adam Gábor, ZŠ Komenského Snina

Patrik Chalčák, ZŠ s MŠ Stakčín

Kamila Chomová, ZŠ Komenského Snina

Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská Snina

Viktória Kelemecová, ZŠ Komenského Snina

Zuzana Kyjovská, ZŠ Komenského Snina

Júlia Lazorová, ZŠ Komenského Snina

Nella Lešková, ZŠ s MŠ Stakčín

Eva Lukáčová, ZŠ s MŠ Stakčín

Melánia Nergešová, ZŠ s MŠ Stakčín

Sofia Ondiková, ZŠ Komenského Snina

Michaela Peľová, ZŠ s MŠ A. DuchnovičaUlič

Barbora Petrová, ZŠ Budovateľská Snina

Petra Rosičová, ZŠ s MŠ Stakčín

NicolettaSavarijová, ZŠ s MŠ A. Duchnoviča Ulič

Tamara Sochaničová, ZŠ s MŠ Stakčín

Ján Štofira, ZŠ s MŠ Stakčín

Sebastián Vaňo, ZŠ Komenského Snina

Viola Zgaburová, ZŠ Komenského Snina

Kolektív mladých umelcov z CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá n/C

Kolektív mladých umelcov z ZŠ Budovateľská Snina

Kolektív mladých umelcov z CZŠ sv. Cyrila a Metoda Snina

 

Po stopách veľkých šeliem

 

Batôžtek môj neposlušný,

stále si len v kúte šuští.

Vždy ma volá na výlet,

chcel by vidieť celý svet.

Zvedavý je, veru tak,

ako každý dobrý žiak.

Už sa teší na prázdniny,

navštívime Poloniny.

Krásne lesy  blízko Sniny,

to sú naše Poloniny.

Jeleň, líška ba aj zubor,

priehradu si stavia bobor.

Ako zdobné gombíky

krášlia kraj drevené kostolíky.

Krása, ticho, horské nivy,

to sú naše Poloniny.

ib