Vtáčia migrácia je jedinečné prírodné divadlo, ktoré sa opakuje dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Svet a medzinárodné organizácie si tieto odlety vtákov každoročne pripomínajú prostredníctvom osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o hrozbách, ktorým čelia sťahovavé vtáky, o ich ekologickom význame a o potrebe medzinárodnej spolupráce na ich ochrane. Tento významný deň pripadol v tomto roku na 11. mája a 12. októbra. Oslavuje sa dvakrát ročne, na jar a na jeseň, aby zodpovedal sezónnym migráciám vtákov.  My sme si ho pripomenuli spoločne so žiakmi základných škôl v priestoroch historického malého kaštieľa v Snine. Počas dvoch dní sme žiakom Spojenej školy internátnej v Snine, ZŠ Študentskej, ZŠ Budovateľskej a ZŠ P.O. Hviezdoslava predstavili senzačný svet bocianov. Prezentovanie bolo oživené prírodninami súvisiacimi so životom bociana, ktorý je typickým predstaviteľom sťahovavého vtáka. Súčasťou programu boli tvorivé dielne, kde si žiaci vyrábali zobáky bocianov. Zároveň sa naučili, prečo majú niektoré bociany zobáky a nohy čiernej farby – ide o mláďatá. Hravé učenie bolo doplnené úlohami a v závere si mohli žiaci overiť svoje vedomosti v online kvíze o bocianoch. Tí najlepší boli odmenení vecnou cenou. Všetci prítomní si odniesli pohľadnicu s motívom NP Poloniny a veríme, že aj vedomosti a pekné spomienky.

Za pozvanie ďakujeme Mestskému kultúrnemu a osvetovému stredisku Snina.


Foto: Sninský kaštieľ