Súťaž Staň sa dobrodruhom a spoznaj Horný Zemplín

Súťaž Staň sa dobrodruhom a spoznaj Horný Zemplín

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) vyhlásila v uplynulých dňoch zaujímavú súťaž pre prvý a druhý stupeň základných škôl s názvom: Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne.

Cieľom súťaže Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne je spoznávať známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má svoje čaro aj v jesennom a zimnom období. Takýmto spôsobom chcú organizátori v mladých ľuďoch budovať vzťah k miestu, v ktorom sa narodili. Dnešná doba totiž ponúka veľa možností na cestovanie a prax ukazuje, že mladí ľudia, ktorí z územia odídu za štúdiom či prácou, sa doň často vracajú iba príležitostne.

Súťaž, ktorú realizuje OOCR HZ a HŠ s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR,  je určená pre kategórie prvý a druhý stupeň základných škôl. V prvom prípade majú deti za úlohu nakresliť, resp. namaľovať pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú navštívili. V druhom prípade zrealizujú v  podobnom duchu video- alebo fotoreportáž, na ktoré potrebujú mať k dispozícii minimálne telefón. Jednoduché strihacie programy sú ľahko používateľné aj pre začiatočníkov. Fotoreportáž musí obsahovať aspoň päť snímok a videoreportáž by mala mať dĺžku do jednej minúty.

Okrem zaujímavých cien môžu účastníci súťaže získať množstvo podnetných informácií, z ktorých môžu čerpať nielen v škole, ale aj v osobnom živote. Táto súťaž predstavuje obrovský priestor v oblasti vzdelávania – spoznávanie rôznych kultúr, histórie i získavania vedomostí v prírodnej oblasti. Zároveň ponúka priestor na vzdelávanie aj samotnej OOCR-ke, ktorá prostredníctvom týchto obsahov môže objaviť nové atraktívne miesta v území.

V rámci aktuálneho ročného obdobia, ale i toho nadchádzajúceho máme tendenciu menej sa hýbať a svoj voľný čas trávime hlavne v pohodlí domova. Doba, ktorá nastala, však ukazuje, že aktívni ľudia majú viac energie a dokážu zvládnuť aj ťažšie prekážky. Psychické i fyzické zdravie je preto nutné udržiavať v dobrej kondícii. Aj touto súťažou chcú ľudí motivovať k pohybu.

Svoje diela (originál kresby/maľby na výkrese, sériu fotografií/video na DVD nosiči) spolu s identifikačnými údajmi (názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa) je potrebné zaslať na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa. Uzávierka súťaže je 12. decembra 2020. Diela bude hodnotiť odborná porota. Ocenené budú prvé tri miesta v oboch kategóriách. Každý účastník získa od organizácie zaujímavé propagačné materiály.

Viac informácií získajú záujemcovia aj na webovej stránke www.hornyzemplin.sk v časti Aktuality.

Podrobnosti štatútu súťaže s termínom uzávierky súťaže, či zadaním pre jednotlivé stupne si môžete stiahnúť tu:

Štatút súťaže Staň sa dobrodruhom!

Žiadna nuda cez koronu nehrozí! Veríme, že sa táto súťaž stane výzvou pre deti, aj pre ich pedagógov, či rodičov a aktívne sa zapoja do tohto dobrodružstva. A hádam sa na maľbách a v reportážach detí objavia aj lokality z Národného parku Poloniny. Náš región má veľa jedinečných prírodných a kultúrnych hodnôt v ponuke. Hoci nás bezprostredne obklopujú, veľakrát si ich hodnotu a výnimočnosť ako lokálni ľudia neuvedomujeme a nevnímame. Častokrát precitneme až v konfrontácii s nadšením návštevníkov z iných regiónov, či krajín, ktorí si náš kraj na prvý pohľad, či počas prvej návštevy, zamilujú.  Je dôležité si to uvedomiť, a budovať už u detí vzťah a hrdosť k miestu, v ktorom sa narodili. Následne je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať silnejšiu motiváciu, aby z regiónu neodišli,  zostali tu a hľadali možnosti, ako mu pomôcť a zveľaďovali ho. To je jedna z krásnych myšlienok tejto súťaže, ktorú vnímame ako kľúčovú. Preto oceňujeme nápad OOCR HZ a HŠ na túto súťaž, fandíme ich práci, ktorú robia s nadšením a kvalitne, pričom šikovne propagujú aj územie Národného parku Poloniny. Želáme veľa úspechov a tvorivých nápadov v ďalšej činnosti.

Spracovala: Zuzana Bartušová

Zdroj: Staň sa dobrodruhom a spoznaj Horný Zemplín -Tlačová správa OOCR HZ a HŠ