Starostlivosť o studničky v NP Poloniny s podporou ČSOB nadácie

Starostlivosť o studničky v NP Poloniny s podporou ČSOB nadácie

Do začiatku novej turistickej sezóny pribudne v blízkosti turistických chodníkov v území národného parku Poloniny 16 horských studničiek. Niektoré na pôvodných miestach zrekonštruujeme, na mnohých miestach zase pribudnú nové. Túto aktivitu finančne podporí ČSOB nadácia prostredníctvom finančného daru 5 000 Eur, ktorý použijeme na nákup materiálu. ČSOB nadácii za to  úprimne ďakujeme. Studničky vyrobia a inštalujú naši noví zruční kolegovia. Veríme, že výsledok poteší návštevníkov Polonín.

Revitalizácia 16 horských studničiek sa bude realizovať konkrétne na týchto miestach:

  • Žltý turistický chodník č. 8728 na trase Nová Sedlica – Poľana – Grófske chyžky – Jarabá skala – Wetlina – počet studničiek 5 ks;
  • Zelený turistický chodník č. 5790 na trase Nová Sedlica – Nad Poľanou – Sedlo Pod Príkrym – Čierťaž – počet studničiek 3 ks;
  • Červený turistický chodník č. 0918 na trase Nová Sedlica – Kremenec – Jarabá skala –Ruské sedlo – Černiny – Malý Horský . počet studničiek 4 ks;
  • Zelený turistický chodník č. 5791 na trase Runina –Kýčera – Komurný – Ďurkovec – počet studničiek 1 ks;
  • Náučný chodník Havešová – počet studničiek 1 ks;
  • Náučný chodník Osadné – Udava – Balnica – počet studničiek 2 ks.

Miesta so studničkami, ktoré do ďalšej turistickej sezóny zrekonštruujeme, resp. postavíme, zverejníme na našej webovej a fb stránke s príslušnými GPS súradnicami a mapovým podkladom. Keďže ide o lokality na turistických a náučných trasách, veríme, že sa tieto miesta dostanú do aktualizácie turistických máp s príslušným symbolickým označením.

Aby slúžili studničky svojmu účelu, potrebujú pravidelne vyčistiť, zrekonštruovať, upraviť areál. Keďže nám po reforme národných parkov, od 01.04.2022 po vzniku novej organizácie Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, pribudli v náplni práce aj takéto druhy prác, ktoré spadajú do kategórie starostlivosti o návštevníka, už sme s nimi začali vo vlastnej réžii. Popri množstve iných aktivít sme v októbri vyrobili a osadili dve studničky. Nahradili pôvodné, staré a zničené. Jedna sa nachádza v území vysídlenej dediny Ostrožnica, v blízkosti Prírodnej rezervácie Stružnická dolina, tá druhá v lokalite Stredný grúň v Stakčínskej Roztoke. Na fotografiách sú zaznamenané práce na osadení týchto dvoch studničiek, ktoré nepatria do zoznamu 16 studničiek plánovaných na revitalizáciu s podporou ČSOB nadácie.

Spracovala: Zuzana Bartušová