Súťažný kvíz „Krížom – krážom Poloninami“

„Krížom – krážom Poloninami“ je celoslovenský súťažný kvíz určený širokej verejnosti. Je zameraný na poznávanie zaujímavostí národného parku, na jeho hodnotné prírodné, historické i kultúrne lokality.

Ako sa zapojiť?

Poďte sa s nami virtuálne túlať územím Národného parku Poloniny. Vyplňte kvíz, pričom na otázky odpovedajte výberom jednej správnej odpovede. Pripravených je 13 otázok s maximálnym počtom bodov 26. Do žrebovania budú zaradení iba úspešní riešitelia. Žrebovanie riešiteľov bude realizované v dvoch kategóriách:

  1. široká verejnosť (všetky vekové kategórie, aj mimo okres Snina),
  2. žiaci a študenti školských zariadení v okrese Snina.

Pre riešiteľov v kategórii I., povinný údaj Názov školy sa v prípade tých, čo už školu nenavštevujú, samozrejme nevyžaduje. Do textu kolónky jednoducho vpíšte už nenavštevujem, žiadna, a pod. Pre nás je v prípade školákov tento údaj zaujímavý a potrebný pre štatistické vyhodnotenie kvízu.

Traja vyžrebovaní riešitelia z každej kategórie získajú vecné ceny (hodnotné knihy o území národného parku, informačné materiály, upomienkové predmety), ktoré budú zaslané poštou. Odoslaním kvízu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov – súťažný kvíz „Krížom-krážom Poloninami“ – pozri

Kvíz bude prebiehať v termíne: od 1. apríla do 30. apríla 2021 (do 24:00 hod.) – jeho trvanie je symbolicky zviazané s aprílom, ktorý je mesiacom lesov.

Výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke do 14. 5. 2021.

Prajeme Vám úspešné kvízovanie. Tešíme sa na Vaše odpovede a už teraz pripravujeme ďalšiu sériu kvízov z územia najvýchodnejšieho slovenského národného parku.

Iveta Buraľová